Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

บรรยากาศการประชุมสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พรรคประชาชาติ (30 มกราคม 2562)

กรุงเทพฯ 30 ม.ค.- วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พรรคประชาชาติ เขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือ

5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ

+++ 5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ ++++ 5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ เป็นนโยบาย “พหุวัฒนธรรม” ที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาคนทุกคน ที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกันให้ถึงศักยภาพ-สูงสุด นโยบายการศึกษาแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเชื่อว่าการลงทุนด้านการศึกษาแก่ประชาชน เป็นการลงทุนที่ประเทศชาติจะได้กำไรและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 1)…

“สร้างเด็ก สร้างครู และสร้างชาติ” หัวใจสำคัญของนโยบายการศึกษาพรรคประชาชาติ

หัวใจสำคัญของนโยบายการศึกษาพรรคประชาชาติ “3 สร้าง ทางการศึกษา” คือ “สร้างเด็ก สร้างครู และสร้างชาติ” 1) สร้างเด็ก คือ แก้ปัญหาของผู้เรียนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อเป็นประชากรคุณภาพของประเทศและประชาคมโลก 2) สร้างครู…

LINE@ประชาชาติ