การเลือกตั้งต้องไม่ใช่เครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ

#24มีนาจับปากกานำพาประชาธิปไตย การเลือกตั้งต้องไม่ใช่เครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ “ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งคือสิ่งพื้นฐานสากล อย่างไรก็ดี รากเหง้าที่แท้จริงของประชาธิปไตยก็คือ การที่ ‘อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน’ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยาก เพราะอำนาจบริหารในระบอบประชาธิปไตยยังคงอยู่ในมือข้าราชการ ซึ่งพอใกล้เกษียณก็จะทำการปฏิวัติเพื่อสืบทอดอำนาจ ปฏิวัติเสร็จก็พยายามสืบทอดอำนาจต่อด้วยการมาตั้งพรรคการเมือง แล้วเข้าสู่การเลือกตั้ง ดังนั้น หากจะเป็นประชาธิปไตยจริง…