Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++พรรคประชาชาติ กับ แนวทางการพัฒนาภาคใต้+++

“ภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่ดิน ภูเขา ทะเล การพัฒนาและการแก้ปัญหาภาคใต้ ต้องใช้นอกจากจะต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพแล้ว ต้องให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในทุกระดับ ภาคใต้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากมาย แต่ได้รับงบประมาณการพัฒนาน้อย เพราะงบประมาณการพัฒนาไปกระจุกอยู่ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากยังไม่มีการกระจายอำนาจที่แท้จริง โดยเฉพาะการกระจายงบประมาณ ตนเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะแก้ปัญหาได้มาก

พี่น้องภาคใต้ รวมทั้งที่ จ.พัทลุง จำนวนมาก ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน มีการประกาศเขตป่า เช่น เขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่มาก่อนการประกาศเขตมาเนิ่นนานแล้ว เช่นกรณีเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า เป็นต้น ถือว่า รัฐบุกรุกราษฎร ไม่ใช่ราษฎรบุกรุกรัฐ ส่วนที่ดิน สปก. ตนเห็นว่าก็ควรจัดสรรและให้เอกสารสิทธิที่มั่นคงแก่ชาวบ้าน

พรรคประชาชาติใส่ใจประชาชน ต้องการส่งเสริมการกระจายอำนาจ และส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม คววมมั่นคงในการทำกินของพี่น้องประชาชน อีกทั้งพรรคประชาชาติยังเป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนไม่เอาเผด็จการ”

โดย คุณบุญพา เกื้อทอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. #พรรคประชาชาติ จ.พัทลุง เข้าร่วมเวทีหัวข้อ “แผนพัฒนาภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง” ณ ศาลาประชาคม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 #เลือกตั้ง62ส่งเสียงประชาชน#ThaiPBSศูนย์ข่าวภาคใต้ #ฝ่ายเครือข่ายเเละชุมชนสัมพันธ์ #สภาผู้ชมเเละผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส

ที่มา https://www.facebook.com/SouthernThaiPBS/videos/2233102356902109/ 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.