Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ และ ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวพรรคประชาชาติพบปะและพูดคุยกับเครือข่ายสตรี จ.นราธิวาส

เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดวงเสวนาเวทีสาธารณะ หัวข้อ “พรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาชายแดนใต้” ใน เวทีสาธารณะ ผู้หญิงกับการเมืองยุค 2019 “เราคือหุ้นส่วนในการพัฒนา โลกเปลี่ยนด้วยมือ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส  จัดโดย เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.