Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

“พหุวัฒนธรรม” หรือ “สังคมพหุวัฒนธรรม” คืออะไรกันแน่

“สังคมพหุวัฒนธรรม” คือ หัวใจของนโยบายพรรคประชาชาติ +++“พหุวัฒนธรรม” หรือ “สังคมพหุวัฒนธรรม” คืออะไรกันแน่+++ ในทางวิชาการ คำว่า “พหุวัฒนธรรม” หรือ “สังคมพหุวัฒนธรรม” นอกจากจะเป็นการพรรณาถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางชาติพันธุ์และทางศาสนา แล้วนั้น…

สรุปปราศรัยของเลขาธิการพรรคประชาชาติ ณ เวทีชั่วคราว สนามกีฬาอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เมื่อค่ำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวปราศรัย ณ เวทีชั่วคราว สนามกีฬาอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี เนื้อสำคัญของการปราศรัยคือ แนวทางการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้…

สรุปประเด็นสำคัญของพรรคประชาชาติใน “พรรคการเมืองกับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ”

นายขดดะรี บินเซ็น (กรรมการบริหารพรรคและผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมีส่วนร่วมในเวทีเสวนา“ทางเลือกประเทศไทยต่อการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี62” ในหัวข้อ “พรรคการเมืองกับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ” วันที่ 12 มีนาคม 2562 จัดโดย กลุ่มนักกฎหมายอาสา…

นโยบายด้านผู้หญิงผ่านมุมมองของจูฟะห์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 13 เบอร์ 14 พรรคประชาชาติ

+++นโยบายด้านผู้หญิงผ่านมุมมองของจูฟะห์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 13 เบอร์ 14 พรรคประชาชาติ+++ ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157232185071057&set=a.10150687133241057&type=3&theater (#หมายเหตุ : “วรลักษณ์ ศรีสอาด” ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต ๑๓…

สรุปเนื้อหาจากการปราศรัย (เป็นภาษามลายูถิ่น) ของนายนัจมุดดิน อูมา โฆษกพรรคประชาชาติ

เชิญอ่านบทสรุปเนื้อหาจากการปราศรัย (เป็นภาษามลายูถิ่น) ของนายนัจมุดดิน อูมา โฆษกพรรคประชาชาติ ในงานปราศรัยครั้งใหญ่ “ประชาชาติพบประชาชน” ณ สนามมหาราช อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เมื่อคืนวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑…

พบปะกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

19 มีนาคม 2562 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค ได้พบปะกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา โดยมี ดาโต๊ะนิเดร์…

แนวคิดและนโยบายเด่นพรรคประชาชาติ

+++แนวคิดและนโยบายเด่นพรรคประชาชาติ+++ 1) แนวคิดหลัก พรรคประชาชาติ = “ประชาธิปไตย ความเป็นมนุษย์ และ สังคมพหุวัฒนธรรม” – ประชาธิปไตย = สิทธิและเสรีภาพ การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน…

พรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม

+++พรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม+++ นโยบายพื้นฐานพรรคประชาชาติ: “พรรคประชาชาติจะอำนวยการให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เสมอภาค สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม” 4 ข้อของพรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม: – ปรับปรุงกฎหมาย – ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม…

[รวบรวม]พรรคประชาชาติปราศรัย&พบปะประชาชน

[รวบรวม]พรรคประชาชาติปราศรัย&พบปะประชาชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคา 2562 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคา 2562 แถลงข่าวพลังหญิงพรรคประชาชาติ ตอนที่ 1 ตอนที่…

พรรคประชาชาติพบปะปราศรัยกับโต๊ะครูสถาบันปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

บ่ายวันนี้ (18/3/62) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรค นายนัดมุจดดีน อุมา โฆษกพรรค และผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาชาติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พบปะปราศรัยกับโต๊ะครูสถาบันปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้…

LINE@ประชาชาติ