Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติมุ่งแก้ปัญหาไฟใต้

พรรคประชาชาติย้ำ รากเหง้าปัญหา จชต. คือ ความอยุติธรรม ต้องแก้ด้วยการถอนทหาร แก้โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และต้องมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

///////////////////////

เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายมุข สุไลมาน ตัวแทน #พรรคประชาชาติได้เข้าร่วมดีเบต 4 พรรค ผ่าวิกฤต จบปัญหา 3 จ.ชายแดนใต้ ในรายการทุบประเด็น ช่องไบรท์ทีวี

สรุปประเด็นสำคัญที่นายมุข สุไลมาน นำเสนอได้ดังนี้

+++รากเหง้าปัญหา จชต. คือ ความอยุติธรรม++

แม้ชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้จะมีความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์จากคนส่วนใหญ่ในประเทศ แต่ความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาชายแดนใต้ แต่อุปสรรคที่แท้จริงคือ ความไม่เป็นธรรมในการบริหารประเทศและในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกน้อยใจ รู้สึกว่าตนเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่และถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

+++รัฐบาลจากการเลือกตั้ง ไม่มีอำนาจเต็มในการแก้ปัญหา จชต.+++

ประเทศไทยมีการทำรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง ทำให้การแก้ปัญหาชายแดนใต้ทำไม่ได้ ตนเชื่อว่าหากไทยมีระบอบประชาธิปไตย ปัญหาในพื้นที่ก็คงจะสงบลงได้บ้าง

ที่ผ่านมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งมีอำนาจตามกฎหมาย แต่ในทางพฤตินัย นายกรัฐมนตรีกลับไม่มีอำนาจพอที่จะสั่งการผู้ปฏิบัติ บางกรณี เช่น กรณีกรือเซะ นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการใช้ความรุนแรง ต้องการแค่ให้ใช้กำลังล้อมเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัว แต่ก็เกิดการยิงผู้ก่อเหตุจนได้ และนำมาสู่ปัญหาต่างๆ …ที่ผ่านมาเราไม่มีรัฐบาล (จากการเลือกตั้ง) ที่มีอำนาจเต็มร้อยในการบริหารประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนสามารถดื้อแพ่งต่อการสั่งการของรัฐบาลประชาธิปไตยได้

+++ต้องถอนกำลังทหารออกมาจากพื้นที่+++

การแก้ปัญหาชายแดนใต้ ควรถอนกำลังทหารออกมาจากพื้นที่ก่อน ให้เหลือเพียงชุดปฏิบัติหน้าที่ธรรมดา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นได้แม้จะมีการถอนกำลังทหาร ทั้งนี้ ชุมชนสามารถช่วยกันดูแลความปลอดภัยได้ เพราะชุมชนรู้ว่าใครเป็นใคร หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะรู้ทันทีว่าใครทำ อีกทั้งการมีกองกำลังทหารในชุมชนหมู่บ้านได้ทำให้เกิดความคลางแคลงใจว่า ฝ่ายขบวนการหรือ่ายใดกันแน่ที่ เป็นฝ่ายก่อเหตุ หากกองกำลังทหารถอนออกไป ความคลางแคลงใจก็อาจลดลง

+++ก้าวต่อไปของการพัฒนา จชต.+++

หากไฟใต้ได้รับการแก้ไข หรือ คนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว เราก็สามารถต่อยอดสร้างเศรษฐกิจและฟื้นฟูวัฒนธรรมต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น พรรคประชาชาติมีนโยบายที่จะฟื้นฟูภาษามลายู ซึ่งสอดคล้องกับทั้งบริบทพื้นที่และ บริบท ASEAN เนื่องจาก ASEAN มีคนใช้ภาษามลายูมากถึงราว 300 ล้านคน การฟื้นฟูภาษามลายูจะมีประโยชน์ต่ออย่างมากต่อประเทศชาติ เช่นเดียวกับเรื่องการศึกษา ที่พรรคประชาชาติจะส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งคนในพื้นที่ให้ความสำคัญความรู้ทางศาสนาค่อนข้างมาก

ที่มา https://www.facebook.com/ThupPraden/videos/294118277936195/?v=294118277936195

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.