Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

แนวทางการพัฒนาเมืองเบตงโดยพรรคประชาชาติ

+++แนวทางการพัฒนาเมืองเบตงโดยพรรคประชาชาติ+++ “เบตงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ธรรมชาติ และวัฒนธรรม… เบตงจะต้องพัฒนาด่านพรมแดนให้อำนวยความสะดวกแก่คนไทยและคนมาเลเซีย เบตงอาจจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ควรจะให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วม …ทรัพยากรธรรมชาติต้องเป็นทรัพยากรของประชาชน ประชาชนต้องดูแล ต้องใช้ประโยชน์ เบตงควรพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน หากสนามบินเสร็จและเป็นสนามบินนานาชาติก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน สร้างความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ร่วมมือกันกด รวมทั้งสร้างบรรยากาศด้านการทำธุรกิจ…

พรรคประชาชาติในเบตง

  #พรรคประชาชาติ นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค นายอับดุลอายี สาแมง หรือ “รองยี” ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.ยะลา และผู้สมัคร…

LINE@ประชาชาติ