Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++พรรคประชาชาชาติกับ “การดับไฟใต้แบบพหุลักษณ์”+++

การแก้ปัญหาไฟใต้ที่ผ่านมาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บาดเจ็บ ครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต หญิงหม้าย เด็กกำพร้า ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ถูกจับกุมคุมขังที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ผู้ที่ประสบความยากลำบากในการทำมาหากินเนื่องจากผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ ยังไม่ได้เข้ามาส่วนร่วมหรือมีสิทธิมีเสียงในการแก้ปัญหามากนัก ฝ่ายที่มีสิทธิมีเสียงอยู่มีเพียง 2 ฝ่าย หรือที่เรียกว่าแบบ “ทวิลักษณ์” เท่านั้น คือ ฝ่ายรัฐ และ ฝ่ายผู้ก่อเหตุ พรรคประชาชาติมีความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้เข้ามาส่วนร่วม ได้มีสิทธิ และได้ส่งเสียงในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ ตามแนวทาง “การดับไฟใต้แบบพหุลักษณ์”

(วิดีโอต้นทาง คือ https://www.facebook.com/TaweeSodsongOfficial/videos/2122619597830792/
ผลิตโดย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง
683/3 อาคารนีนาแมนชั่น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้)

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.