Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

“ประชาชาติ” มีความเสียใจและเศร้าใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์กราดยิงผู้คนในมัสยิดสองแห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 49 ราย และได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 48 ราย เหตุการณ์นี้ได้สร้างความสลดใจต่อประชาชนทั่วโลก ไม่เพียงแค่กับพี่น้องมุสลิมเท่านั้น “ประชาชาติ” เห็นว่าที่ผ่านมามีผู้คนมากมายที่ถูกคร่าชีวิตไปเพียงเพราะมีความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์ การคร่าชีวิตที่ไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งนี้วางอยู่บนฐานของอคติทางศาสนาและชาติพันธุ์ การเหยียดเชื้อชาติ ความระแวง และความเกลียดกลัวต่อคนที่แตกต่าง

พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหยุดความโหดร้ายนี้ และต้องช่วยกันสร้าง “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ถิ่นกำเนิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ ให้เกิดขึ้นจริงให้จงได้

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.