Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

[รวบรวม]พรรคประชาชาติปราศรัย&พบปะประชาชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคา 2562

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคา 2562

แถลงข่าวพลังหญิงพรรคประชาชาติ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

สนามมหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 มีนาคา 2562

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคา 2562

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคา 2562

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคา 2562

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

เมื่อวันที่ 12 มีนาคา 2562

รับฟังปัญหาชาวประมง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคา 2562

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคา 2562

ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานี

ณ สนามช้างเผือก จังหวัดยะลา 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคา 2562

จังหวัดสตูล

จังหวัดพัทลุง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.