Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

นายขดดะรี บินเซ็น (กรรมการบริหารพรรคและผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมีส่วนร่วมในเวทีเสวนา“ทางเลือกประเทศไทยต่อการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี62”
ในหัวข้อ “พรรคการเมืองกับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ”
วันที่ 12 มีนาคม 2562 จัดโดย กลุ่มนักกฎหมายอาสา Law Long Beach ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรุปประเด็นสำคัญที่นายขดดะรี บินเซ็น นำเสนอ

+++ นโยบายด้านเศรษฐกิจ +++

เศรษฐกิจระยะสั้นต้องมองในภาคเกษตร พรรคประชาชาติมองว่าหากราคาพืชผลทางการเกษตรต่ำ และไม่สามารถเพิ่มราคาขึ้นไม่ได้ เศรษฐกิจในภาพรวมก็จะแย่ลง และค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ พรรคประชาชาติจึงมองว่าต้องทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

+++นโยบายด้านการศึกษา+++

พรรคประชาชาติมองปัญหาการศึกษาว่าป็นเรื่องโครงสร้างการบริหาร ที่เต็มไปด้วยการเพิ่มตำแหน่งในะทรวง ในกรม ฯลฯ ส่งผลให้งบประมาณร้อยละ 70 ของเป็นงบเงินเดือน ส่วนงบที่จะเอามาพัฒนาการศึกษาจริงมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น

พรรคประชาชาติมองว่าการศึกษาคือการลงทุน การขาดทุนกับการศึกษานั้นไม่เป็นไร เพราะการลงทุนเรื่องการศึกษากำไรอยู่ที่คน เมื่อคนพัฒนาขึ้นด้วยการศึกษา ประเทศก็เจริญ

รัฐต้องลงทุนเรื่องการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเอกชนหรือรัฐ… ปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนเสียสละให้รัฐเป็นอย่างมาก รัฐใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาประมาณ 5 หมื่นบาทต่อคนต่อปี แต่กลับอุดหนุนให้เอกชนเพียง 1.8 หมื่นบาทต่อคนต่อปีการศึกษา ซ้ำยังมาคาดหวังว่าเอกชนจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ กระนั้น ด้วยเงินเพียง 1.8 หมื่นบาทต่อปี เอกชนกลับจัดการศึกษาได้ดีกว่า มีคุณภาพมากกว่า นี่คืออัตราส่วนที่แสดงให้เห็นความเหลื่อมล้ำของการศึกษา

ทุกวันนี้เป็นการคิดแบบ upside down (กลับหัวกลับหาง) โดยให้คนที่ชำนาญเรื่องอาวุธมาบริหารการศึกษา เห็นได้จากภาคใต้ที่มีศูนย์ประสานงานฯ ที่มีรัฐมนตรีซึ่งกำลังดำรงตำแหน่ง ผอ. ศูนย์ฯ เป็นทหาร รู้เรื่องการยุทธ์แต่ไม่รู้เรื่องการศึกษา แบบนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็แก้ไม่ได้

+++นโยบายด้านการเมืองและกองทัพ+++

ตราบใดที่กองทัพยังไม่ถูกปฏิรูป เราก็จะหนีการรัฐประหารไม่พ้น และผู้ที่ออกมาทำการรัฐประหารก็กลายเป็นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของประเทศ พรรคประชาชาติจะไม่อยู่กับเผด็จการ เราอยู่ฝั่งประชาธิปไตย เราตระหนักว่าเผด็จการไม่สามารถพัฒนาประเทศอะไรได้ การอยู่ในประชาธิปไตยจึงดีที่สุด การไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ก็คือ การเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคมนื้ หากประชาชนยังเลือกฝั่งเผด็จการ เราก็คงต้องอยู่ใต้เผด็จการต่อไป แต่หากประชาชนลือกฝั่งประชาธิปไตย เราก็จะมีความหวังอยู่

ที่มา https://www.facebook.com/lawlongbeach/

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.