“พหุวัฒนธรรม” หรือ “สังคมพหุวัฒนธรรม” คืออะไรกันแน่

“สังคมพหุวัฒนธรรม” คือ หัวใจของนโยบายพรรคประชาชาติ +++“พหุวัฒนธรรม” หรือ “สังคมพหุวัฒนธรรม” คืออะไรกันแน่+++ ในทางวิชาการ คำว่า “พหุวัฒนธรรม” หรือ “สังคมพหุวัฒนธรรม” นอกจากจะเป็นการพรรณาถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางชาติพันธุ์และทางศาสนา แล้วนั้น…