Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

“การขัดกันแห่งผลประโยชน์ : สร้างวิกฤตศรัทธากับ กกต.ทั้ง 7 คน”

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้เขียนบทความ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ : สร้างวิกฤตศรัทธากับ กกต.ทั้ง 7 คน” เผยแพร่ในเพจ Tawee Sodsong – พันตำรวจเอก ทวี…

พรรคประชาชาติขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง

พรรคประชาชาติขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมบนฐานของความเป็นประชาธิปไตยต่อไป #พรรคประชาชาติ  

LINE@ประชาชาติ