พรรคประชาชาติเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

พรรคประชาชาติเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของคนอีกหลายล้านคน ทุกคนที่เฝ้ารอให้มีเลือกตั้งต่างตื่นเต้นกันถ้วนหน้า…