Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบทั่วไป
ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของคนอีกหลายล้านคน ทุกคนที่เฝ้ารอให้มีเลือกตั้งต่างตื่นเต้นกันถ้วนหน้า เนื่องจากนี่ คือการสิทธิและเสรีภาพของตัวเองในการกำหนดชะตากรรมประเทศไทย ด้วยสิทธิและเสรีภาพของตัวเอง จากการเข้าคุหาและกากบาทในช่อง เพื่อเลือกตัวแทนของตัวเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิการเลือกอย่างตั้งใจ อันเรียกว่า
ผู้แทนของปวงชนชาวไทย

มีหลายคนกังวลใจตั้งแต่ก่อนถึงวันเลือกตั้งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และยุติธรรม รวมไปถึงความโปร่ง หรือไม่อย่างไร มีการตั้งข้อสังเกตหลายประการ ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ทั้งจากพรรคการเมือง
ทั้งจากภาคประชาชนว่า กลไกการเลือกตั้งจะเชื่อมั่นและไว้ใจได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะกติกาที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทยเขียนไว้ รวมไปถึงการทำหน้าที่ของคณะกกรมการการเลือกตั้ง ที่เราเรียกสั้นๆว่า กกต.

แม้ว่าจะมีข้อห่วงใยและท้วงไปยังการออกแบบกลไกการเลือกตั้งบางประการ โดยเฉพาะการกำหนดบทบาท และความสำคัญของการเลือกตั้ง ที่ดูแลและออกแบบโดย กกต ตั้งแต่การออกแบบบัตรลงคะแนนเสียง จนกระทั่งวันหลังเลือกตั้งก็คงมีข้อกังขามากมายจากหลายภาคส่วนที่มีต่อ กกต เอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกตั้งในครั้งนี้คือ การปฏิบัติการของพรรคการเมือง และผู้มีสิทธิที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง คือการเล่นภายใต้กติกาที่มีความแปลกประหลาด ความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น คนรุ่นใหม่ไม่อาจจะเข้าใจได้เลยว่า “นี่คือการเลือกตั้ง” ที่ตนเองเฝ้ารอมานานและตื่นเต้นกับมัน รวมไปถึง พรรคการเมืองด้วย

แต่ภายใต้ความมึนงง ของกติกาที่รู้สึกว่าแปลกประหลาด ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาของระบบการเลือกตั้ง ก็ยังคงปฏิบัติทุกอย่างที่อยู่ในกลไกที่ถูกแบบมาอย่างประหลาดๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การเลือกตั้ง” คือการทำหน้าที่ของตัวเองภายใต้การเป็นพลเมืองของรัฐ เพื่อกำหนดชะตากรรมของตัวเอง และประเทศชาติ ปฏิเสธไมได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษ ด้วยความที่เราห่างเหินการเลือกตั้งมานาน และเฝ้ารอวันนี้มาอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อรอวันที่การทำหน้าที่อันพึงประสงค์ของพลเมืองตามกติกา

พรรคประชาชาติเองเป็นหนึ่งในหลายๆพรรคการเมือง และเป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ที่ลงชิงชัย มีสมาชิกพรรคจำนวนมาก เสนอตัวเองเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย และยอมเล่นภายใต้กติกาที่มีหน้าตาแปลกประหลาด เข้าใจยาก ไม่แน่นอนของผลที่จะมา แต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของพรรคโดยหลัก พรรคประชาชาติก็ได้ทำตามหน้าที่ของตัวเอง ใช้สิทธิที่ตัวเองทักท้วงบ้าง ชี้แนะบ้าง แต่ในท้ายที่สุด พรรคประชาชาติยอมรับกติกาการเลือกตั้ง เนื่องจากไม่มีกติกาใดๆ ที่จะสามารถยอมรับการตัดสินใจของปวงชนชาวไทยได้เลย นอกจากการเลือกตั้งเท่านั้น อาจจะกล่าวได้ว่า พรรคประชาชาติเองย่อมรู้ว่า กติกาในการลงสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้มีขวากหนามมากมาย แต่พรรคประชาชาติ เชื่อมั่นในกติกากรอบใหญ่มากกว่า คือ “การเลือกตั้ง” โดยปวงชนชาวไทยทุกคน เชื่อมั่นของประชาชนทุกคน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทุกคะแนนเสียงของประชาชนนั้นสำคัญมาก และพรรคประชาชาติเชื่อมั่นในการตัดสินใจของปวงชนชาวไทย ผ่านการเลือกตั้ง และสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ไม่เคยคิดที่จะขัดขวางการแสดงออกทางการเมืองอย่างมีส่วนร่วมของปวงชนชาวไทย

พรรคประชาชาติต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ปวงชนชาวไทยไว้ใจพรรคประชาชาติ ที่ลงให้พรรคประชาชาติ จนได้ตัวแทนของพรรคในนามตัวแทนของปวงชนชาวไทยในระบอบรัฐสภา ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และพรรคประชาชาติยอมรับทุกคะแนนเสียงของปวงชนชาวไทยที่ลงคะแนนในกับผู้เสนอตัวเป็นตัวแทนทุกคน ทุกเสียง ไม่ว่าประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้พรรคใด สมาชิกหรือตัวแทนพรรคใดๆได้รับเลือกก็ถือว่า พรรคประชาชาติยอมรับว่านั่นคือตัวแทนของปวงชนชาวไทยเช่นกัน ทุกคนมีมติร่วมกันชัดแจ้งแล้ว ผ่านการใช้สิทธิของท่านในคูหา กากบาทเลือกคนที่ท่านไว้ใจ พรรคประชาชาติยอมรับทุกการตัดสินใจของประชาชน

ทุกฝ่ายยอมเล่นตามกติกา และเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งคือวิธีการตัดสินที่เที่ยงธรรมที่สุด มาตรวัดที่วัดตวงได้ จับต้องและมองเห็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดชะจากรรมของอนาคตตัวเอง แม้ว่ากติกาจะมีข้อพิรุธและข้อกังขามากมทาย แต่ประชาชนยังคงเชื่อมั่นในวิธีการนี้ จึงมีผู้คนออกใช้สิทธิมากกว่า 50 ล้านคน ย้ำว่า ทุกคนทุกพรรคเล่นอยู่ในกรอบกติกาที่ถูกออกแบบมาแล้ว แต่เหตุใดเล่า ชะตากรรมของปวงชนชาวไทยจึงไม่ชัดเจนสักที คนกว่า 50 ล้านคน ต่างออกมาแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากล เชื่อมั่นไว้ใจได้ แต่ทำไมหลังการเลือกตั้งจึงมีแต่ความแน่นอนเต็มไปหมด ไม่แน่นอนว่า ตัวเลขที่แท้จริงของตัวเลขการลงคะแนนเป็นอย่างไร ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นเลยว่า คะแนนที่ลงไปซึ่งเป็นสิทธิของตนเองนั้น จะถูกต้องตามเจตจำนงทางการเมืองของตนเองหรือไม่ ประชาชนบางส่วนถูกขโมยสิทธิและเสรีภาพของตัวเอง ผ่านกลไกที่ต้องเรียกว่า “การเลือกตั้ง” ที่เป็นหน้าที่ในการออกสิทธิใช้เสียงอย่างมีเสรีภาพ การเลือกตั้งที่เป็นมาตรวัดว่าคนเท่ากันมีสิทธิเท่ากัน แต่ทำไมคนบางกลุ่มไม่มีสิทธิในการออกเสียง(ออกเสียงแล้วแต่ไม่นับ) คนบางกลุ่มไม่แน่ใจในสิทธิของตนเองเลย สงสัยว่าสิทธิของตัวเองถูกปล้นไปหรือ ทำไมคะแนนเสียงที่ลงไปนั้นขึ้นๆลง มาจากไหน หายไปไหนเพิ่มมาจากไหน ทำไมวันนี้พรรคที่ตนเองชอบมีจำนวนว่าที่ ส.ส.เพิ่มขึ้น แต่วันรุ่งขึ้นลดลง ทำไมวันนี้พรรคที่ตนเองลงคะแนนให้เพิ่มขั้น วันรุ่งขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็เป็นได้ ทำไมมาตรวัดการเลือกตั้งจึงไม่มีความคงตัวคงที่ กติกาที่เขียนไว้ก็มีลายอักษรชัดเจน แต่ทำไมมันจึงเข้าใจยากและปฏิบัติยาก ในท้ายที่สุดแล้ว กติกาที่ร่างมานั้น จะใช้มาตรวัดเกณฑ์ใดๆแล้ว ก็แล้วแต่ใจผู้ควบคุมกติกากระนั้นหรือ เล่นกันในกติกาแล้วยังไม่พออีกหรือ ผู้ควบคุมดูแลกติกายังใช้กติกาตามใจชอบ แล้วจะออกแบกติกาให้เราทุกคนเล่นร่วมกันเพื่ออะไร ทั้งที่มีเอกสิทธิเหนือกติกาอยู่แล้ว

หากผู้ควบคุมกติกาไม่ยอมเล่นกติกา ขอให้ย้อนไปดูว่า ก่อนจะถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 ประชาชนกี่ล้านคนที่ตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้จำนวนหลายล้านคนตื่นเต้นขนาดไหนที่จะออกมาใช้สิทธิของตัวเอง แต่ผู้ควบคุมกติกามาทำล้อเล่นกับความใฝ่ฝันของปวงชนชาวไทย ทั้งผู้เล่นทุกคนยอมเล่นตามกติกาแล้ว แม้ว่ากติกานั้นจะไม่ได้รับการเชื่อมั่นว่า บริสุทธิ์หรือยุติธรรมก็ตาม ทุกคนทำหน้าที่ของตนภายใต้สิทธิของตนเอง ผู้ควบคุมกติกาก็ควรใช้สิทธิของตัวเองทำให้ “การเลือกตั้ง” มีความยุติธรรม ให้ตรงตามเจตจำนงทางการเมืองของปวงชนชาวไทย กว่า 51 ล้านเสียง และพรรคประชาชาติเองก็ไม่นิ่งนอนใจ เป็นห่วงต่อการควบคุมกติกาจากผู้ควบคุมกติกาเองเช่นกัน พรรคประชาชาติกังวลพอๆกับประชาชนทุกคนที่กังวลว่า สิทธิและเสรีภาพของตนจะถูกขโมยไปจากผู้ควบคุมกติกาหรือไม่ พรรคประชาชาติเองอยากร้องขอไปยังผู้ควบคุมกติกา ให้เคารพเสียงของประชาชน เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้ควบคุมกติกา ควรปฏิบัติตามกติกา ตามที่ทุกฝ่ายยอมเล่นในกติกาของท่านแล้ว อย่าทำให้ประชาชนหมดความเมื่อมั่นในตัวของผู้ควบคุมกติกาด้วยการกระทำของผู้ควบคุมกติกาเอง ประชาชนชาวไทยอยู่ในสภาวะที่ไร้เสรีภาพทางการเมืองมานานมกาพอแล้ว อย่าทำให้สิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิของตนลอยหายไปในอากาศ ราวกับว่าสิ่งนั้นไม่เคยมีอยู่เลย

พรรคประชาชาติขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พรรคประชาชาติ และพรรคประชาชาติยอมรับทุกคะแนนเสียงของปวงชนชาวไทยที่ลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงให้กับพรรคประชาชาติเองหรือพรรคอื่นๆ นั่นคือสิทธิของประชาชน พรรคประชาชาติเคารพทุกเสียงของประชาชน

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.