พรรคประชาชาติ ร่วม “ปลดอาวุธ คสช.”

พรรคประชาชาติ ร่วม “ปลดอาวุธ คสช.” พรรคประชาชาติเห็นด้วยต่อข้อเสนอ “ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช. จำนวน 35 ฉบับ ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตย” โดย…