Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติ ร่วม “ปลดอาวุธ คสช.”

พรรคประชาชาติเห็นด้วยต่อข้อเสนอ “ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช. จำนวน 35 ฉบับ ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตย” โดย iLaw เป็นเจ้าภาพรวบรวมความประสงค์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกคำสั่ง คสช.

S__29958191

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ร่วมแถลงจุดยืนของพรรคประชาชาติ ต่อร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในกิจกรรม “ปลดอาวุธ คสช. ทวงคืนสถานการณ์ปกติ” ที่จัดโดยกลุ่มไอลอว์ (iLaw) โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆร่วมแถลงจุดยืนด้วย เช่น พลโท ภราดร พัฒนาถาบุตร ตัวแทนพรรคเพื่อไทย, พลโท พงศกร รอดชมพู ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่, คุณวิรัตน์ วรศสิริน ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย , ดร.วิโชติ วัณโณ ตัวแทนพรรคเพื่อชาติ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ จัดขึ้นที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “วันนี้มีพรรคการเมืองที่ได้นั่งในสภาทั้งหมด 27 พรรค และมีพรรคฝ่ายค้าน 7 พรรค เราต้องยอมรับว่าหลังจากปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นการปกครองแบบเผด็จการ แล้วมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาที่ดูเนื้อหาอย่างละเอียดแล้วไม่ได้รับใช้ประชาชน แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำหน้าที่รับใช้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน เราจะเห็นว่าหลังการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา มีพรรคที่ประกาศตนว่าสนับสนุนประชาธิปไตย บอกว่าคะแนนรวมชนะ แต่เขาใช้เวลาไม่ถึง 2 เดือนทำให้คะแนนรวมไม่ถึง 250 เสียง และที่เจ็บปวดมากที่สุดที่ประชาชนต้องถือเป็นบทเรียนคือ พรรคการเมืองบางพรรคหาเสียงว่าจะไม่สืบทอดอำนาจ คสช.ประชาชนก็ตัดสินใจเลือก แต่ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญหรือใช้อำนาจอะไรก็แล้วแต่ ได้บีบให้พรรคการเมืองเหล่านั้นลืมประชาชน โดยลืมไปว่าเขาเป็น ส.ส.ได้นั้นมาจากอำนาจของประชาชน เปรียบได้กับการกำเนิด เราต้องไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ แต่วันนี้เขาอกตัญญูต่อพ่อแม่”

S__29958190

“7 พรรคการเมืองฝ่ายค้านเราไม่ได้ถูกใครครอบงำ เรามีเอกลักษณ์ของแต่ละพรรค แต่เรามีอุดมการณ์ร่วมกันคือทำให้บ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตย เพราะยังยังแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยเผด็จการ จะมีแต่ความเหลื่อมล้ำ เราเชื่อว่าหลักการประชาธิปไตยเท่านั้นจะเป็นช่องทางจะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่สังคมไทย ซึ่ง 7 พรรคฝ่ายค้านเรารับปากกับประชาชนแล้วว่าจะนำอำนาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชน ซึ่งพรรคประชาชาติมีแนวทางแก้ไข 3 ระดับ คือระดับที่หนึ่ง ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจารย์ประจักษ์ นักวิชาการ พูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะนำไปสู่ระบอบประยุทธ์ ซึ่งเชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศต้องการระบอบประชาธิปไตย สามกลุ่มสำคัญที่จะต้องทำงานร่วมกัน คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรขับเคลื่อนในสภา ทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่ไม่ใช่ขอเป็นรัฐบาล แต่ค้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สองคือพรรคการเมืองต้องร่วมมือกับสมาชิกและประชาชนเพื่อนำประชาธิปไตยคืนมา อย่างน้อยที่สุดให้ประกาศของ คสช.35 ฉบับที่ภาคประชาชนได้รวบรวมรายชื่อกว่า 10,000 ชื่อให้เสนอยกเลิกนั้น ได้ถูกยกเลิกไป”

“รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นการเขียนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาเขียนว่าคนที่จะเป็น ส.ส., ส.ว., รัฐมนตรี ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติบอกว่าดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏ ท่านไม่เห็นความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เลย มีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์ หลายคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไร เมื่อเรามีมาตรฐานทางจริยธรรมแล้ว ต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ แต่นี่ไม่ใช่ เพราะแต่งตั้ง ส.ว.เพื่อให้ ส.ว.กลับมาเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี สิ่งสำคัญที่ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้คือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 113 ส.ว.ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่การโหวตนายกรัฐมนตรีกลับปรากฎว่า ส.ว.เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ถ้าเป็นต่างประเทศเรียกระบบนี้ว่าทาส”

“ผมเติบโตมากับการบังคับใช้กฎหมายและระบบยุติธรรม เราต้องให้ความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมาย เพราะรากเหง้าของกฎหมายมาจากความยุติธรรม แม้การเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่ความยุติธรรมต้องอยู่ มนุษย์ต้องมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ต้องมีความยุติธรรม จะเห็นว่าคำสั่ง คสช.หมวดสิทธิเสรีภาพได้ขยายโอกาสให้ทหาร ผู้ร่างกฎหมายต้องมาจากประชาชนเลือกตั้ง ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้ง ทำให้กฎหมายอยู่ในอุ้งมือของคนคนหนึ่ง ทำให้คำสั่ง คสช.ทั้ง 7 ฉบับไม่ยุติธรรม “กฎหมายจะเป็นธรรมได้ เมื่อผู้พิพากษายุติธรรม” รู้หรือไม่ว่ากฎหมายใหม่ให้อำนาจผู้พากษาประหารชีวิตคนได้ เชื่อหรือไม่ว่าเราไม่เคยมีการตรวจสอบผู้พิพากษา บุคคลในกระบวนการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งต้องไปใช้อำนาจตุลาการ วันนี้อำนาจตุลาการสามารถขังคนได้ 7 วัน ดังนั้นคำสั่ง คสช.หมวดสิทธิเสรีภาพที่ไอลอว์เสนอไปคิดว่ายากที่เขาจะให้ผ่าน”

“คำสั่ง คสช.ที่คิดว่าน่าเสนอผ่านได้คือหมวดสิ่งแวดล้อม สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือนโยบายการทวงคืนผืนป่าของ คสช. ประกาศความสำเร็จว่าสามารถบุกยึดที่ดินคืนได้ 600,000 ไร่ แต่ได้ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศพบว่าผืนป่าหายไป ปีละเกือบแสนไร่ ที่เขาประกาศทวงคืนผืนป่านั้น คือการยึดที่จากชุมชน ยึดจากประชาชนมา ที่จริงทรัพย์สินของประชาชนก็คือทรัพย์สินของชาติ ถึงเวลาที่เราต้องปฏิรูปเรื่องที่ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมใหม่”

“สิ่งสำคัญอีกประการ เราได้เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม แต่วันที่ 27 มีนาคม คสช.ได้อนุมัติรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สถานี ระยะทางเพียง 226 กม. เท่านั้น ปกติเราจะเห็นรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งในเส้นทางเชื่อมระหว่างเมืองหรือประเทศ แต่นี่เชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งมีสถานีย่อยๆ 39 สถานี แล้วจะเป็นรถไฟความเร็วสูงได้อย่างไร เมื่อจะตรวจสอบ TOR ปรากฎว่าไม่มี! นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุด นำงบประมาณของรัฐ 119,000 ล้านบาท แล้วเชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงค์ 140,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือบริษัทที่เป็นที่ปรึกษา นั่นคือคนที่รวยที่สุดในประเทศไทย! มีสิทธิ์เช่าได้ 50 ปี และต่อสัญญาได้อีก 49 ปี และยังประเคนให้เช่าที่ดินบริเวณมักกะสันให้เช่าในราคาถูก ที่สำคัญคือไม่มีการทำ TOR เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่เชื่อมั่นว่า เมื่อความจริงปรากฏความชั่วร้ายจะหายไป”

“ทำไม คสช.ถึงไม่รอรัฐบาลใหม่ในการอนุมัติรถไฟความเร็วสูง น่าตกใจที่มีคนพูดกันว่าคนไทยเราจะตกเป็นทาสจีน ภายใต้บริษัทไชน่าอะไรสักอย่าง อดีตที่ผ่านมาเราเคยมีประวัติศาสตร์เรื่องโฮปเวลแล้ว แต่ครั้งนี้เหมือนเราเสียเอกราชเลย!”

“คำสั่ง คสช.ด้านสิ่งแวดล้อม 13 ฉบับนี้ เห็นควรที่จะให้ประชาชนหรือไอลอว์เข้าไปเป็นกรรมาธิการด้วย”

“ส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมั่นใจว่าสื่อมวลชนเข้าใจดีว่าเป็นอย่างไร เพราะสิทธิของสื่อมวลชนคือสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

“คุณสมบัติ บุญอนงค์ (บก.ลายจุด) ได้สู้คดีว่าพลเอกประยุทธ์ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (15) การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคุณสมบัติต้องห้าม ซึ่งได้มีการสู้คดีจนถึงศาลฎีกา ซึ่งศาลได้ตัดสินแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายอาญา! สังคมไทยต้องเคารพศาล และยังมีคดีทางแพ่งอีกหลายคดี ก็มีการตีความว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นพลเอกประยุทธ์มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นนายกรัฐมนตรี”

S__29958195

 

จากนั้นตัวแทนพรรคการเมืองได้ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนที่ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง จะร่วมเข้าชื่อ “ปลดอาวุธ คสช. เพื่อเสนอยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.ต่อไป

โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นสืบเนื่องจาก 5 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจพิเศษออกประกาศและคำสั่งรวมกันแล้วอย่างน้อย 537 ฉบับ บังคับใช้ควบคู่กับกฎหมายในระบบปกติ ปัจจุบันได้มีการเลือกตั้งแล้ว ถือว่า คสช.​ ได้สิ้นสุดอำนาจแล้ว ประกาศและคำสั่งเหล่านี้จึงควรสิ้นสภาพไปด้วย แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 279 กลับรับรองให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกกฎหมายยกเลิก

กลุ่มภาคประชาชน 23 เครือข่ายจึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133(3) เข้าชื่อจำนวนมากกว่า 10,000 คน เพื่อเสนอยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. รวม 35 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน, เสรีภาพสื่อมวลชน, สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ต่อรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีความชอบธรรมในการพิจารณาและออกกฎหมาย
เครือข่ายภาคประชาชน จะนำรายชื่อทั้งหมดยื่นต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยจะนัดหมายกันที่หน้ากระทรวงการคลัง บริเวณเลียบคลอง ถ.พระรามหก ในเวลา 9.30 แล้วเดินเท้านำรายชื่อไปยื่นที่สำนักงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนต่อไป

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.