Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่อาคารไทยซัมมิท กรุงเทพฯ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการทำงาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่าเป็นการประชุมกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้รัฐบาลมีธรรมาภิบาล สนับสนุนให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้เรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่ก็ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการติดตามตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน

นายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) บอกว่าจะกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ให้ชัดทั้งในแง่เชิงกระบวนการและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการล้มล้างมรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ความชอบธรรมจากที่มาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ขับเคลื่อนการทำงานทั้งในและนอกสภาอย่างสร้างสรรค์

ต่อมาเวลา 15.40 น. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะกรรมการประสาน แถลงผลการประชุมกว่า 2 ชั่วโมง ว่ามีพันธกิจหลัก 4 ด้านเร่งด่น คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ นำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย 2.การยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.ซึ่งเป็นมรดกบาปของ คสช.ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างดำรงตำแหน่ง และหลังดำรงตำแหน่ง 4.สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นที่โพลล์ชี้ตรงกันว่ากว่าร้อยละ 80 ควรยุบสภา หลังผ่านไป 3 เดือน แต่ยังตั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้ คณะกรรมการก็จะผลักดันเรื่องนี้

นายอนุสรณ์ กล่าวถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า 7 พรรคมีความเห็นพ้องว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพรรคการเมืองบางพรรคเป็นรัฐบาลเท่านั้น และเพื่อหัวหน้า คสช.ได้สืบทอดอำนาจ นี่คือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ประชาชนเห็น ดังนั้นโจทย์คือจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้ยึดโยงกับประชาชน ไม่ใช้รัฐธรรมนูญให้คนบางกลุ่มบางพวกเขียน แต่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของทุกคนในประเทศที่มีความเท่าเทียมกัน

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.