แถลงการณ์พรรคประชาชาติ กรณีใช้กำลังประทุษร้ายจ่านิว และการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับบุคคลที่แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพทางการเมือง

แถลงการณ์พรรคประชาชาติ กรณีใช้กำลังประทุษร้ายจ่านิวและการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับบุคคลที่แสดงออก ถึงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุก ๆ ฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองด้วยสันติวิธี, เร่งรัดผู้รับผิดชอบจับกุมนำผู้กระทำความผิดที่ใช้กำลังประทุษร้ายนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ “จ่านิว” ดำเนินคดีโดยเร็ว รวมทั้งขอเรียกร้องความรับผิดชอบของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา…