Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

บ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยต้อง ยกเลิกมรดก คสช ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงและสืบทอดอำนาจ

จากการยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คสช. รวมถึง คำสั่งหัวหน้าคสช.อย่างน้อย 70 ฉบับ ตามประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562…

พรรคประชาชาติยื่นหนังสือให้ สตง.และกองทัพบอก เผยงบที่ คสช.ใช้ไป 14.32 ล้านล้านบาท

พรรคประชาชาติ โดยโฆษกพรรค นายสุพจน์ อาวาส ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ยื่นหนังสื่อต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกองทัพบก เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลรายจ่าย คสช. ที่ใช้ไปมากกว่า 14.32 ล้านล้านบาท รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-พ.ศ.2562 (ไม่รวมบางส่วนในปีงบประมาณพ.ศ.2557…

บทบาท 7 พรรคฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์ของประชาชน ต่อการแถลงนโยบายของรัฐบาล!!

คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 (มาตรา 162 ) จะบัญญัติ ที่มีความแตกต่างกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลในอดีต คือ คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นโยบายต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มา ของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย…

ทำไมเสรีภาพของสื่อสารมวลชนจึงไม่มีในคำแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีมีความสำคัญมากเพราะนโยบายเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และที่สำคัญ การปฏิรูปประเทศต้องปฏิรูปด้วยนโยบาย ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต ไม่ใช่ปฏิรูปด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เป็นเรื่องอดีต/ปัจจุบัน นโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จำนวน 66…

คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 อย่างถูกต้อง!!

กรณีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 มีการพัฒนาทางการเมืองที่ดีและน่าชื่นชมหลายอย่าง แต่มีประเด็นใหญ่ที่เป็นกังวลที่เห็นว่าจะเข้าข่ายการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบจิตใจของประชาชนคนไทย คือ กรณี คณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่…

รัฐบาลกำลังหลงทิศผิดทางในการใช้ อสม. นำร่องปลูกกัญชา ที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษ!!

อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้กำเนิดจากปฏิญญาสากล ว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะให้ความร่วมมือทั้งรายบุคคลและเป็นคณะ เพื่อให้บรรลุสภาวะสุขภาพที่ดี และตามวัตถุประสงค์ ในการเริ่มต้นจัดตั้ง อสม. ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี พ.ศ. 2520 คือ 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่าย…

LINE@ประชาชาติ