Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ แสดงความคิดเห็นในประเด็นการพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. … ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าการตั้งกระทู้สดในการประชุมสภาฯ ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2540 ในสมัยที่ตนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยได้นำมาจากต่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเดิมข้อบังคับให้ถามตอนเช้า เพื่อให้รัฐมนตรีได้เตรียมตัวตอบคำถาม แต่รูปแบบดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เพราะมาตรา 150 ระบุว่ากระทู้สดนั่นสามารถถามได้ด้วยวาจาทันทีในห้องประชุม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงใด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและต่างประเทศก็ปฏิบัติแบบนี้ เพื่อแสดงภูมิความรู้ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการเตรียมตัวมาประชุมสภาฯ ซึ่งการตั้งกระทู้สดแบบนี้สร้างความสนใจแก่ประชาชนอย่างมาก สมาชิกเองก็มาประชุมกันเต็มสภาฯ แต่คณะรัฐมนตรีต้องมีจิตสำนึกว่ารัฐสภาสำคัญที่สุด หากมีภารกิจใดก็จะมาทำที่รัฐสภา แม้มีแขกต่างประเทศมาพบก็จะเชิญมาพบที่รัฐสภา การปฏิบัติเช่นนี้จะได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 150 ที่สมาชิกสามารถถามสดได้ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรได้ รัฐมนตรีจะได้ตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ใช่อ่านตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่กระทรวงเขียนมา มาตรา 150 นี้มองว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยให้ดีขึ้น และประการสำคัญคือคณะรัฐมนตรีต้องให้เกียรติแก่สภาฯ เพราะเรามาจากประชาชน

วันมูหะมัดนอร์ กล่าวอีกว่า คณะรัฐมนตรีจะอ้างว่าติดภารกิจไปพบประชาชนไม่ได้ เพราะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือการพบประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องออกไปดูข้างนอก เพราะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีตัวแทนประชาชนสะท้อนปัญหาให้นายกรัฐมนตรีรับรู้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาในวันประชุมสภาฯไม่ได้ มี ส.ส.ลงพื้นที่ทั่วประเทศแล้วพร้อมจะสะท้อนปัญหาในสภาฯแล้ว รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปทำไม อีกทั้งคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันอื่นก็ได้ สภาฯให้เกียรติรัฐบาล เราจะไม่ประชุมสภาฯในวันอังคารเพราะมีประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนั้นคณะรัฐมนตรีต้องให้เกียรติสภาฯ

“ทุกวันพุธนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องมาประชุมสภาฯ งานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต้องมาทำที่สภาฯ นี่คือระบอบประชาธิปไตยที่สภาฯเป็นของประชาชน หากวันประชุมสภาฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมาก็ได้ ไม่มาก็ได้ มันจะไม่มีผลอะไรเลยหรือครับ? รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่เกิดผล และจะเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญกันทั้งสภาฯ” วันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวทิ้งท้าย

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.