Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ประกาศพรรคประชาชาติ

เรื่อง ให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสิ้นสุดลง

โดยที่ 1. มีการจัดตั้งสาขาพรรคประชาชาติ ลำดับที่ 2  รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 มิถุนาย..2562  สำนักงานตั้งอยู่ที่ 240/1 หมู่ที่ 5 ตำบลวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการทับซ้อนกับพื้นที่ที่รับผิดชอบเดิมของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1, เขตเลือกตั้งที่ 2

2. มีการจัดตั้งสาขาพรรคประชาชาติ ลำดับที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม .. 2562 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 1(2321) ซอยรามคำแหง 59 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีความทับซ้อนกับพื้นที่เขตรับผิดชอบตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13

ดังนั้น ตามข้อบังคับพรรคประชาชาติ ข้อ 30 (4) หัวหน้าพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค จึงให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 , เขตเลือกตั้งที่ 2  และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม .. 2562 

ประกาศ วันที่ 19 สิงหาคม ..2562

 

  • (นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา)
  •    หัวหน้าพรรคประชาชาติ
  • Post Author: Prachachat Party

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.