Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

วันนี้ (10 ก.ย.62) ที่สำนักงานพรรคประชาชาติ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานหัวหน้าพรรค โดยมีกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ร่วมประชุม โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง คือ

1. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเชิญ ส.ส.พรรคประชาชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้ง เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและกับประชาคมนานาชาติ ในเวลา 18.30 น. วันนี้ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

2. การจัดสรร ส.ส.ในตำแหน่งคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร

3. การลาออกของกรรมการบริหารพรรค 2 ท่านคือ นายขดดะรี บินเซ็น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และนายอัคคชา พรหมสูตร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่นเรื่องกิจกรรม 7 พรรคฝ่ายค้านสัญจร 4 ภาค มีกำหนดจะเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 28-29 กันยายนนี้ โดยพรรคประชาชาติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ซึ่งในที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะใช้สถานที่บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีเป็นสถานที่จัดเวทีพบประชาชน คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมาร่วมรับฟังไม่น้อยกว่า 3,000 คน เพราะทางพรรคกำลังประสานให้หัวหน้าพรรคทั้ง 7 พรรคไปพบประชาชนด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทางการเมืองระดับประเทศ ลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดประเด็นการเสวนาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการสร้างสันติภาพ ซึ่งจะนำรายละเอียดหารือกับ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณารูปแบบการจัดงานครบรอบ 1 ปีพรรคประชาชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดปัตตานีด้วย ซึ่งเป็นจังหวัดที่เปิดตัวพรรคและเป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือก ส.ส.ด้วย เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของพรรคประชาชาติเตรียมดำเนินการอยู่ในขณะนี้

นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี ได้รายงานผลการประชุมวิปฝ่ายค้านว่า ระเบียบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 ในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ย.62) นายสมมุติ จะหารือเรื่องปัญหาราคาลองกองตกต่ำ ที่รัฐจะต้องเร่งหามาตรการรองรับผลผลิตลองกองในเดือนตุลาคมนี้ และมีญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ด้วย

ในระหว่างการประชุม มีนายสุนธร เทียนทอง ตัวแทนกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีสมาชิกกว่าหนึ่งแสนคน ภายใต้ชื่อ “ปลดแอกชาวสองล้อ” มายื่นหนังสือให้พรรคประชาชาติช่วยแก้ปัญหา โดยพวกเขาเป็นกลุ่มประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลือกปฏิบัติของรัฐ ที่ออกข้อบังคับ “เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิด และล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานร่วมทางแยก สะพานยกระดับ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ.2559” ที่เป็นการบังคับไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกและสะพานยกระดับ ทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐ เพราะพวกเขาคือผู้เสียภาษีให้รัฐเช่นกัน แต่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ให้ขึ้นสะพาน จึงร้องขอให้พรรคประชาชาติ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองสำคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ผลักดันให้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าว

ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้รับหนังสือไว้ และรับปากว่าจะนำเข้าที่ประชุมฝ่ายกฎหมายของพรรค เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

การประชุมพรรคในวันนี้ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเล่าประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ร่วมประชุม

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.