Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เปิดเวทีสะท้อนปัญหาน้ำท่วม และแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว

วันนี้ (14 ก.ย.62) ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย, นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ, นายคารม พลพรกลาง…

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นั่งรถอีแต๊ก เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มหาสารคาม

วันนี้ (14 ก.ย.62) ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย, นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ, นายคารม พลพรกลาง…

7 พรรคร่วมฝ่ายค้านลงพื้นอีสาน ลุยน้ำเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มหาสารคาม

วันนี้ (14 ก.ย.62) ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย, นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ, นายคารม พลพรกลาง…

LINE@ประชาชาติ