Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

วันนี้ (14 ก.ย.62) ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย, นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ, นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่, นายธิติพงศ์ รุจโสตถิรพัฒน์ ตัวแทนพรรคเพื่อชาติ และตัวแทนพรรคเศรษฐกิจใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจุดแรกได้ไปเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านหนองหวาย ม.17 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จุดที่สองไปยังบ้านใคร่นุ่น ม.9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย และจุดที่สาม ปรางค์กู่ (กู่มหาธาตุ) บ้านเขวา ม.17 อ.เมืองมหาสารคาม โดยทันทีที่เดินทางถึง คณะได้เข้าสักการะพระพุทธรูปภายในปรางค์กู่ เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อนจะเดินไปพบพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งที่มารอต้อนรับ โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.