Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เพราะทุกปัญหาของชาติและประชาชนรอช้าไม่ได้

ฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจรภาคใต้ พบประชาชนที่จังหวัดปัตตานี

27 ก.ย.62

เวลา 14.30 น. รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา

28 ก.ย.62

เวลา 10.00 น. รับฟังปัญหาชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ที่สะพานไม้บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

เวลา 13.00 น. เวทีเสวนา 7 พรรคฝ่ายค้าน เรื่อง “พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่” ที่ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

กล่าวต้อนรับโดย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ

ปาฐกถาพิเศษ “พลวัตบนเส้นทางดับไฟใต้” โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

เสวนาโดย

🏵 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

🏵 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

🏵 พลโทภราดร พัฒนถาบุตร

อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

🏵 ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์

อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🏵 สมพงษ์ สระกวี

อดีตสมาชิกวุฒิสภา และตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย

🏵 สงคราม กิจเลิศไพโรจน์

หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ

🏵 มุข สุไลมาน

กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ

🏵 นิคม บุญวิเศษ

หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย

🏵 รักชาติ สุวรรณ

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

🏵 อสมา มังกรชัย

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

ปาถกฐาปิด “รัฐธรรมนูญที่เราไม่รับ กับรัฐธรรมนูญที่เราต้องการ” โดย วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.