พรรคประชาชาติเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารแด่พุทธศาสนิกชนในพิธียกช่อฟ้า วัดดงสันติ จ.ลำพูน

วันนี้ (28 ต.ค.62) นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนพรรคประชาชาติ ร่วมทำบุญในงานยกช่อฟ้าและทอดกฐิน ที่วัดดงสันติ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยพรรคประชาชาติได้เปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร แก่ผู้มาร่วมทำบุญในงานนี้ เพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีและพระพุทธศาสนาสืบไป…