Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

“พรรคประชาชาติพบประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรยายกาศงาน “พรรคประชาชาติพบประชาชน” โดยอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค ดร.ณฤทัย ทิวไผ่งาม ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ รองหัวหน้าพรรค คุณอนงค์ ล่อใจ…

ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ (16 มีนาคม 2562) ที่อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ รองหัวหน้าพรรค และคณะ พร้อมด้วยคุณไชยวัฒน์ โต๊ะหลาง (ส.ท. ลอร์ด)…

แนวทางการพัฒนาเมืองเบตงโดยพรรคประชาชาติ

+++แนวทางการพัฒนาเมืองเบตงโดยพรรคประชาชาติ+++ “เบตงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ธรรมชาติ และวัฒนธรรม… เบตงจะต้องพัฒนาด่านพรมแดนให้อำนวยความสะดวกแก่คนไทยและคนมาเลเซีย เบตงอาจจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ควรจะให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วม …ทรัพยากรธรรมชาติต้องเป็นทรัพยากรของประชาชน ประชาชนต้องดูแล ต้องใช้ประโยชน์ เบตงควรพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน หากสนามบินเสร็จและเป็นสนามบินนานาชาติก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน สร้างความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ร่วมมือกันกด รวมทั้งสร้างบรรยากาศด้านการทำธุรกิจ…

พรรคประชาชาติในเบตง

  #พรรคประชาชาติ นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค นายอับดุลอายี สาแมง หรือ “รองยี” ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.ยะลา และผู้สมัคร…

พรรคประชาชาติพบปะประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวานนี้ (13 มีนาคม 2562) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมผู้สมัคร ส.ส. ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรค นายมุข สุไลมาน เหรัญญิกพรรค พร้อมด้วยบาบอเราะกรรมการบริหารพรรค และนางฮาลีเมาะ อุตรสินธุ์ พร้อมด้วย น.ส.…

บรรยากาศการหาเสียงผู้สมัครเบอร์ 14 นางวรลักษณ์ ศรีสอาด (จูฟะห์) ณ ตลาดคลองจั่น บางกะปิ กทม.

บรรยากาศการหาเสียงผู้สมัครเบอร์ 14 นางวรลักษณ์ ศรีสอาด (จูฟะห์) ณ ตลาดคลองจั่น บางกะปิ กทม. เชิญชมภาพบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ ของการพบปะประชาชนของผู้สมัคร กทม. คุณจุมฟะห์ และ…

LINE@ประชาชาติ