Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

สรุปปราศรัยของเลขาธิการพรรคประชาชาติ ณ เวทีชั่วคราว สนามกีฬาอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เมื่อค่ำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวปราศรัย ณ เวทีชั่วคราว สนามกีฬาอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี เนื้อสำคัญของการปราศรัยคือ แนวทางการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้…

สรุปประเด็นสำคัญของพรรคประชาชาติใน “พรรคการเมืองกับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ”

นายขดดะรี บินเซ็น (กรรมการบริหารพรรคและผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมีส่วนร่วมในเวทีเสวนา“ทางเลือกประเทศไทยต่อการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี62” ในหัวข้อ “พรรคการเมืองกับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ” วันที่ 12 มีนาคม 2562 จัดโดย กลุ่มนักกฎหมายอาสา…

นโยบายด้านผู้หญิงผ่านมุมมองของจูฟะห์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 13 เบอร์ 14 พรรคประชาชาติ

+++นโยบายด้านผู้หญิงผ่านมุมมองของจูฟะห์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 13 เบอร์ 14 พรรคประชาชาติ+++ ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157232185071057&set=a.10150687133241057&type=3&theater (#หมายเหตุ : “วรลักษณ์ ศรีสอาด” ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต ๑๓…

แนวคิดและนโยบายเด่นพรรคประชาชาติ

+++แนวคิดและนโยบายเด่นพรรคประชาชาติ+++ 1) แนวคิดหลัก พรรคประชาชาติ = “ประชาธิปไตย ความเป็นมนุษย์ และ สังคมพหุวัฒนธรรม” – ประชาธิปไตย = สิทธิและเสรีภาพ การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน…

พรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม

+++พรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม+++ นโยบายพื้นฐานพรรคประชาชาติ: “พรรคประชาชาติจะอำนวยการให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เสมอภาค สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม” 4 ข้อของพรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม: – ปรับปรุงกฎหมาย – ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม…

พลังผู้หญิงของพรรคประชาชาติ

พลังผู้หญิงของพรรคประชาชาติ เชิญร่วมระเบิดพลังผู้หญิง กับ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ และผู้สมัคร ส.ส.หญิงของพรรคประชาชาติ วันนี้ 18 มีนาคม 2562 12.00 น. เดินรณรงค์…

พรรคประชาชาติกับการสร้างความเป็นพหุวัฒนธรรมในศาสนาและจิตวิญญาณ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติได้เข้าร่วมรายการพิเศษ “ประชันวิสัยทัศน์ เปลี่ยนประเทศไทย” ทาง White Channel โดยนายอารีเพ็ญ ได้นำเสนอนโยบายในการส่งเสริมศาสนาและแนวทางการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาชาติ…

พรรคประชาชาชาติกับ “การดับไฟใต้แบบพหุลักษณ์”

+++พรรคประชาชาชาติกับ “การดับไฟใต้แบบพหุลักษณ์”+++ การแก้ปัญหาไฟใต้ที่ผ่านมาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บาดเจ็บ ครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต หญิงหม้าย เด็กกำพร้า ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ถูกจับกุมคุมขังที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ผู้ที่ประสบความยากลำบากในการทำมาหากินเนื่องจากผลสืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ ยังไม่ได้เข้ามาส่วนร่วมหรือมีสิทธิมีเสียงในการแก้ปัญหามากนัก ฝ่ายที่มีสิทธิมีเสียงอยู่มีเพียง 2…

การขุดคลองไทยต้องคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ

+++การขุดคลองไทยต้องคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ+++ การนำเสนอไอเดียเรื่อง “คลองไทย” ของพรรคประชาชาติ เกิดจากฐานคิดที่ว่า ภาคใต้เสียโอกาสจากการพัฒนามามากแล้ว เพราะโครงการพัฒนาไปกระจุกตัวที่กรุงเทพฯ อีกทั้งยังเห็นว่าภาคใต้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจมาก ที่ผ่านมาเราไม่มีช่องทางเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน เศรษฐกิจของท่าเรือปีนังล้วนมาจากสินค้าจากเมืองไทย ในวงยุทธศาสตร์ของพรรคมีการแลกเปลี่ยนถึงโครงการสำคัญๆ ที่ประเทศควรทำ อย่างไรก็ดี พรรคตระหนักอย่างยิ่งว่าสำหรับภาคใต้มิติด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมาก เรื่องนี้จึงต้องมีการศึกษาที่รอบคอบยิ่ง…

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ใน ตอบโจทย์เลือกตั้ง 62 ช่อง ThaiPBS

ขอเชิญพบกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในรายการ ตอบโจทย์เลือกตั้ง 62 ช่อง ThaiPBS (12 มีนาคม 2562) ในประเด็นต่างๆ อาทิ –…

LINE@ประชาชาติ