Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

นโยบายด้านผู้หญิงผ่านมุมมองของจูฟะห์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 13 เบอร์ 14 พรรคประชาชาติ

+++นโยบายด้านผู้หญิงผ่านมุมมองของจูฟะห์ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 13 เบอร์ 14 พรรคประชาชาติ+++ ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157232185071057&set=a.10150687133241057&type=3&theater (#หมายเหตุ : “วรลักษณ์ ศรีสอาด” ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต ๑๓…

พลังผู้หญิงของพรรคประชาชาติ

พลังผู้หญิงของพรรคประชาชาติ เชิญร่วมระเบิดพลังผู้หญิง กับ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ และผู้สมัคร ส.ส.หญิงของพรรคประชาชาติ วันนี้ 18 มีนาคม 2562 12.00 น. เดินรณรงค์…

พรรคประชาชาติกับการสร้างความเป็นพหุวัฒนธรรมในศาสนาและจิตวิญญาณ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติได้เข้าร่วมรายการพิเศษ “ประชันวิสัยทัศน์ เปลี่ยนประเทศไทย” ทาง White Channel โดยนายอารีเพ็ญ ได้นำเสนอนโยบายในการส่งเสริมศาสนาและแนวทางการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาชาติ…

“พรรคประชาชาติพบประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรยายกาศงาน “พรรคประชาชาติพบประชาชน” โดยอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค ดร.ณฤทัย ทิวไผ่งาม ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ รองหัวหน้าพรรค คุณอนงค์ ล่อใจ…

ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ (16 มีนาคม 2562) ที่อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ รองหัวหน้าพรรค และคณะ พร้อมด้วยคุณไชยวัฒน์ โต๊ะหลาง (ส.ท. ลอร์ด)…

พรรคประชาชาติพบปะประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวานนี้ (13 มีนาคม 2562) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมผู้สมัคร ส.ส. ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พรรคประชาชาติ กับ แนวทางการพัฒนาภาคใต้

+++พรรคประชาชาติ กับ แนวทางการพัฒนาภาคใต้+++ “ภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่ดิน ภูเขา ทะเล การพัฒนาและการแก้ปัญหาภาคใต้ ต้องใช้นอกจากจะต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพแล้ว ต้องให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในทุกระดับ ภาคใต้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากมาย แต่ได้รับงบประมาณการพัฒนาน้อย เพราะงบประมาณการพัฒนาไปกระจุกอยู่ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากยังไม่มีการกระจายอำนาจที่แท้จริง โดยเฉพาะการกระจายงบประมาณ…

บรรยากาศการประชุมสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พรรคประชาชาติ (30 มกราคม 2562)

กรุงเทพฯ 30 ม.ค.- วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พรรคประชาชาติ เขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือ

“ประชาชาติ” ที่หลากหลาย: ทำความรู้จักชาวประชาชาติจากหลากหลายศาสนา ชาติพันธุ์ ภูมิหลัง อาชีพ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ (ตอนที่ 1)

+++“ประชาชาติ” ที่หลากหลาย: ทำความรู้จักชาวประชาชาติจากหลากหลายศาสนา ชาติพันธุ์ ภูมิหลัง อาชีพ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ (ตอนที่ 1)+++ พรรคประชาชาติเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ นอกจากพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพรรคแล้ว พรรคประชาชาติยังประกอบด้วยผู้บริหารพรรค ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.…

แนะนำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 2 พรรคประชาชาติ

พี่น้องชาวม้ง (คุณวิสุทธิชัย ยั่งยงสกุล) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 2 พรรคประชาชาติ เริ่มต้นออกแนะนำตัวหาเสียงแล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วย #กลุ่มชาติพันธุ์กับบทบาททางตรงในการเมืองระดับชาติ

LINE@ประชาชาติ