พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นับตั้งแต่ #พรรคประชาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2561 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติมุ่งมั่นทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร เป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนเสมอมา ด้วยจุดยืนอันแน่วแน่ว่าจะไม่สืบทอดอำนาจเผด็จการ และต่อต้านรัฐธรรมนูญเผด็จการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ถูกนำเข้ามาหารือในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อความยุติธรรม ความเสมอภาค และเพื่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และเราจะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป เพราะ “ประชาชาติคือประชาชน” #ประชาชนประชาชาติ