พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี สอดส่อง” เยี่ยมชุมชนย่านมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ ประเวศ กทม. รับฟังปัญหาในชุมชน ชี้พหุวัฒนธรรมสร้างชาติเข้มแข็งได้

          วันนี้ (22 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นางวรลักษณ์ ศรีสอาด หัวหน้าสาขากรุงเทพมหานคร พรรคประชาชาติ และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (หนองบอน) เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนางอุบล นภากร ประธานชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน และคณะอนุสตรีมัสยิดรามคำแหง 53 ร่วมด้วย

          พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอิหม่ามและคณะที่ให้การต้อนรับ ในนามของพรรคประชาชาติ ประชาชาติหมายถึงประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ เราเป็นพี่น้องกัน พรรคประชาชาติเราได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับรัฐธรรมนูญปี 60 ที่เห็นว่าควรจะมีพรรคการเมืองเพื่อจะเป็นหลักให้ประเทศ ที่จะทำให้ประชาชนมีความสันติ มีความเจริญรุ่งเรือง โดยคิดว่ามิติทางการเมืองยังมีความจำเป็นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ พรรคประชาชาติปัจจุบันมีท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีผม พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการพรรค สถานะของสมาชิกในสภาปัจจุบันเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ทั้งหมด 7 คน โดย 6 คนเป็นส.ส.เขต ที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานี 2 คนยะลา 2 คนและนราธิวาส 2 คนเราได้หกคนจาก 11 เขตในการเลือกตั้งคราวที่แล้วพรรคเราก็มุ่งหมายว่าจะเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ แต่ในการประชุมพรรค การเกิดพรรคเราใช้พื้นที่ปัตตานี ว่าเป็นพื้นที่ในการเปิดตัวพรรคในการประชุมใหญ่ เนื่องจากว่าในมุมคิดก็คืออยากให้มองว่าคือจริงๆเราไม่ได้ย้อนไปหาอดีต แต่ว่าอดีตมันจะเป็นบทเรียน คือปัตตานีในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง แล้วถ้าพูดถึงประเทศไทยก็ถือว่าถ้าเป็นรูปขวาน ก็เป็นด้ามขวาน เราอยากจะทำให้เห็นว่าศักยภาพของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่มีความรู้ มีความแข็งแรง และคิดว่าจะเป็นพลังที่จะนำมาแก้ปัญหาของประเทศ แล้วพรรคก็พัฒนามาเรื่อยๆ เรามีจุดยืนเป็นพรรคที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว เราคิดว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่ดี แต่ถ้าครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งแล้ว จะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งด้วย เราจึงพยายามที่จะทำยังไงให้ชุมชนของเราที่มีความแตกต่างหลากหลาย เราต้องอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย และต้องใช้ความหลากหลายสร้างความเข้มแข็ง เหมือนประเทศต่างๆเวลาที่เขาจะกำหนดนโยบาย ต้องให้ความสำคัญเชิงวัฒนธรรม ขอขอบคุณทางท่านอิหม่ามและคณะที่ให้การต้อนรับ เราทราบว่าในช่วงของโควิดเหมือนเราหยุดการทำมาหากินของคนทั้งหมด และประเทศไทยเรามีความเหลื่อมล้ำ คนบางกลุ่มก็จะได้ประโยชน์จากโควิด ซึ่งมีน้อยมาก แต่คนทั้งประเทศส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ เราก็อยากจะแบ่งปันน้ำใจให้กับชุมชน และโดยเฉพาะจะเป็นสะพานเชื่อมให้กับชุมชน หรือประชาชนว่าอย่างน้อยพวกเราก็ยังมีตัวแทนของพรรคประชาชาติอยู่ในพื้นที่ และก็จะเป็นช่องทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีของชุมชนไปยังระดับการเมืองระดับใหญ่

          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่สำรวจ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยได้ให้ความช่วยเหลือและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น พร้อมร่วมรับฟังปัญหาภายในชุมชน อาทิ ปัญหาน้ำเสียที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียง รวมถึงปัญหาของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในชุมชน ทั้งเรื่องถนนและเส้นทางสัญจรที่ชำรุด เพื่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย  พรรคประชาชาติ

โดย พรรคประชาชาติ

Facebook
Twitter