พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

อส.ดีใจ! “กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ” ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ช่วยผลักดัน ไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงสนาม

          ม.ญ.เฟาซี มะลี ประธานชมรม อส.จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ในนามตัวแทน อส.ทั่วประเทศ เข้าพบนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (ทนายแวยูแฮ) ส.ส.นราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ ที่บ้านพักในอำเภอบาเจาะ เพื่อขอบคุณ ส.ส.ที่ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 ว่า ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทบทวนและพิจารณาไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. ตามที่มีการแจ้งว่าจะตัดเบี้ยเลี้ยง 1,000 บาท ในเดือนมกราคม 2565 นี้ และขอให้จัดหางบประมาณให้ อส.ได้รับเบี้ยเลี้ยงสนามคงเดิม เพราะผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ไม่เพียงแค่ความเสี่ยงด้านสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในการตรวจโควิด-19 ด้วย

โดย ม.ญ.เฟาซี มะลี ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ ส.ส.ที่เห็นคุณค่าของ อส.ที่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความเสี่ยง

โดย  พรรคประชาชาติ

โดย พรรคประชาชาติ

Facebook
Twitter