พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ซูการ์โน” ส.ส.ยะลา ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

          นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ เป็นตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต้อนรับนายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ที่ได้มาเยี่ยมและหารือ ดร.สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ณ ห้องรับรองสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา