พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาร่วมงานวันสถาปนาสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 38 ปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ 10 กันยายน 2566 โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวช่วงหนึ่งว่า “ผมปวารณาตัวว่าจะพยายามยกระดับของกระทรวงยุติธรรม เรามีรัฐธรรมนูญปี2550 เราใช้คำว่า หลักนิติธรรม ขึ้นมาและปี2560 ก็มีหลักนิติธรรม ถ้าเรายกระดับหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นจริง เรื่องแรกทำอย่างไรจะให้เรื่องทุจริต คอรัปชั่นน้อยลง ทำอย่างไรจะให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเราสามารถอยู่ในมาตรฐานสากล ทำอย่างไรจะให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ตามอำเภอใจ”

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้กล่าวแสดงความยินดีแด่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ พร้อมกับกล่าวว่า ยินดีร่วมงานกับสภาทนายความ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ, ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ พร้อมด้วย สส. สว. และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

สำหรับวันสถาปนาสภาทนายความ สืบเนื่องจากวันที่ 10 กันยายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และพระองค์ท่านได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้สภาทนายความอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ซึ่งในปีนี้สภาทนายความ ครบรอบ 38 ปี

#ประชาชนประชาชาติ