พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(10 ตุลาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อาคารกระทรวงยุติธรรม ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช โดยในวันที่ 13 ตุลาคม นี้ เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช

กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ทั้งการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ กำหนดระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 และช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศดำเนินการ รวมทั้งการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ให้ “ให้โลหิต..ให้ชีวิต” ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม

ในการนี้ กระทรวงยุติธรรม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยขอให้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติหรือถวายเป็นพระราชกุศล ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เนื่องในโอกาสพิเศษดังกล่าว

#ประชาชนประชาชาติ