พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” เปิดการแข่งขันกีฬาสีสันติเกมส์ต้านยาเสพติด หนุนเยาวชนเรียนรู้คุณค่าของการเล่นกีฬา

(12 กันยายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ , นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต 4 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ , นายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ รองโฆษกพรรคประชาชาติ , นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ , นายไชยพล เดชตระกูล และ นายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง

พรรคประชาชาติ เดินทางมาร่วมพิธีเปิด โครงการกีฬาสีสันติเกมส์ต้านยาเสพติด โดยมี นายอับดุลรอมัน กูนา ผู้จัดการโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา , นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาเอกชน อำเภอยะรัง , นายซูลกิฟลี เฮ็งปิยา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง นายธีระศักดิ์ อุสนุน หัวหน้าบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณาจารย์ เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายฮัสสัน แวโดยี และ นางฮามีดะห์ อุสนุน ครูภาษาอังกฤษ ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่าในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสันติเกมส์ต้านยาเสพติด ว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสีสันติเกมส์ต้านยาเสพติด ของโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา  ที่ได้เชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสันติเกมส์ต้านยาเสพติด ของโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ กีฬานับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และมีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้

การเป็นนักกีฬาที่ดี  จะต้องชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่งขัน และชนะใจคนดู และข้าพเจ้าขอขอบคุณแทนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา  ที่หลายท่าน หลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสีสันติเกมส์ต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ครับ ขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาสีสันติเกมส์ต้านยาเสพติดของโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการครับ หลังจากนั้น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้เปิดงานด้วยการยิงธนูใส่เป้าลูกโป่ง ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงปรบมือของนักเรียนทั้งโรงเรียน

ทางด้าน นายธีระศักดิ์ อุสนุน หัวหน้าบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา กล่าวรายงานต่อ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ขอขอบพระคุณ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้มีทักษะและนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจตคติของนักเรียนสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการรณรงค์และป้องกันยาเสพย์ติด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยาด้วย โดยมี นาย มูฮัมมัดซายูตี เจ๊ะหลง ประธานนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา และ นาย นิอามีร จำรูญศิลป์ รองประธานนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา เป็นตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะ ทั้งนี้ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีการดำเนินการสอนศาสนาควบคู่ สามัญ และระบบการสอนดั่งเดิม(ปอเนาะ) ผู้รับใบอนุญาต คือ นายอับดุลกอเดร์ กูนา และมี นางฮาซียะห์ กูนา เป็นผู้อำนวยการ ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 505 คน

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะ ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ต่อไป

#ประชาชนประชาชาติ