พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” ห่วงวิกฤตน้ำท่วม กระทบภาคธุรกิจ แนะรัฐเร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ

           (12 ตุลาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก พรรคประชาชาติ ว่า นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงอยากให้ภาครัฐ มีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นักธุรกิจรายย่อย และผู้ประกอบการ-ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

           นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐเพิ่มเติม กล่าวว่า “ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งทางตรงและทางอ้อม รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ขอนแก่น อุบลราชธานี และศรีสะเกษ รวมทั้ง ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมแนวสายไฟฟ้า เสาไฟฟ้า หรือวัตถุสื่อนำกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ควรเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง และงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำที่มีน้ำท่วมขัง และน้ำตกที่น้ำไหลเชี่ยวครับ”

“เราจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ” นายฐาคณิษฐ์ กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ