พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สงขลา-สตูล

          (วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565)โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาว่า เมื่อเวลาช่วงเช้าที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เปินประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สงขลา-สตูล ได้พบปะสมาชิกพรรค รวมถึงผู้สนับสนุนพรรค โดยมี ผู้นำศาสนา คณะอาจารย์ และอดีตข้าราชการ ในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.สตูล เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

       บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ ทางตัวแทนผู้นำศาสนา ได้มีข้อกังวล ประเด็นกัญชาเสรี พร้อมขอบคุณ พันตำรวจเอก ทวีฯ และพรรคประชาชาติ ได้คัดค้านเรื่องกัญชาเสรี  เพราะมองว่า จริงแล้ว ในมิติกฎหมาย ยังมีบางข้อที่ยังไม่หมด ขอชื่นชมและให้กำลังใจท่านทวี ที่มีความพยายาม ในเรื่องกัญชา ในเรื่องกัญชา จริงๆแล้วตามเจตนารมณ์ขั้นพื้นฐาน ของศาสนาอิสลาม ก็มี 4- 5 ประการ คือจะต้องปกป้องดูแล ปกป้องศาสนา ปกป้องชีวิต ปกป้องสติปัญญา ปกป้องวงคตระกูล ปกป้องทรัพย์สิน ซึ่ง ทั้งหลายทั้งพวง ทั้ง 5 ประการนี้ ถ้าหากว่ามนุษย์เราไร้ซึ่งสติปัญหา ไร้ซึ่งการพัฒนา มันก็เหมือนหุ้นยนต์ตัวหนึ่ง  ในฐานะตัวแทนทางศาสนาและ การศึกษาอยากจะฝากพี่น้องทุกคน วันนี้ ขออนุญาต ที่จะขอระดมทางความคิด  สมัยหน้าขอให้พรรคประชาชาติได้ตามที่ประสงค์ไว้ ให้ได้ ส.ส. จำนวน 20 คนตามที่ประสงค์ไว้    

     พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า เรื่องกัญชา ผม ไม่อยากจะมองเรื่องของศาสนาเรื่องเดียว สหประชาชาติ ยังบอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเลย ปปส.เขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้ อดีต ข้าราชการ ปปส.ส่งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มา หลังจากพรรคได้พูด  เขาบอก ขอบคุณมากที่ได้มองเห็นความสำคัญ คัดค้านเรื่องนี้ การที่เรื่องนี้ถูกผลักดันออกมาได้ หรือไม่นี่  มัน อยู่ที่ มโนสำนึก ของ ผู้เป็น ส.ส.  ส่วนใหญ่เห็นแก่อนาคตของประเทศเห็นแก่เยาว์ชนของชาติหรือไม่

           ผมเคยเชิญหน่วยยาเสพติด มาเพื่อให้ข้อมูล แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะเรื่องของกัญชา คำแรกที่หน่วยยาเสพติด พูดและขอร้องให้ประเทศไทยต้องทบท้วนไม่อย่างนั้น หายนะจะวิ่งขึ้นทันที เด็กและเยาว์ชน จะเสพกัญชามากขึ้น อุบัติเหตุจากผู้เสพกัญชาจะเยอะขึ้น จะมีผู้เข้าบำบัดกัญชาเพิ่มขึ้น ภาษีกัญชา ที่คาดว่าจะได้จากกัญชาผิดกฎหมาย จริงๆจะไม่สามารถเก็บได้ ที่เขามีตัวอย่างจากที่อื่น  ขบวนการค้ากัญชาใต้ดิน จะขยายตัว ขึ้นมาบนดิน  

           พันตำรวจเอกทวี ได้กล่าวทักทาย กับกลุ่มมวลชนสตรี ในงานกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพมุสลิมมะห์ จังหวัดสงขลา จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้เสริมทักษะการเป็นผู้นำมุสลิมะฮ์ต้นแบบ และทักษะด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเซียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันด้วย

           ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง มีกำหนดการเดินทางไปที่ วัดสิทธิสารประดิษฐ์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อร่วมพิธีพระราชทานเพลิง พระครูปิยวรคุณ (แดง เตชวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอตากใบ อดีตเจ้าอาวาส วัดสิทธิสารประดิษฐ์