พ.ต.อ.ทวีฯร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครู ปิยวร คุณ (แดง เตชวโร ) อดีตเจ้าคณะอำเภอตากใบ – พร้อมร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ภาษาเจ๊ะเห

        พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สส.แบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ ร่วม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครู ปิยวร คุณ (แดง เตชวโร ) อดีตเจ้าคณะอำเภอตากใบ อดีตเจ้าอาวาส วัดสิทธิสารประดิษฐ์ ณ เมรุชั่วคราว วัดสิทธิสารประดิษฐ์อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี คณะสงฆ์จากวัดในภาคใต้และ มีคณะสงฆ์จากประเทศมาเลเซีย ร่วมในพิธี   

           จากนั้น พ.ต.อ.ทวีฯ พบปะและให้กำลังใจพี่น้องชาวอำเภอตากใบก่อนร่วมกินข้าวยำ กับ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชการในพื้นที่ และพี่น้องศาสนิกชนชาวตากใบ ร่วมอีกด้วย

           ในโอกาสนี้ ได้มีข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ตากใบ เข้าพบ พ.ต.อ.ทวี ฯ เพื่อหารือถึงแนวทาง การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ภาษาเจ๊ะเห ซึ่งเบื้องต้นได้มีการนำเสนอ ให้มี พิพิธภัณฑ์ เพื่อ เป็นศูนย์รวมของการแสดงประวัติศาตร์ ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและเรียนรู้ รวมถึงเพื่อสืบสานต่อไป   

        พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สส.แบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ  กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างหารือว่า การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ภาษาเจ๊ะเห จะต้องปกป้องรักษาภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการพัฒนา และเผยแพร่ให้กว้างขวาง ขอชื่นชมบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันรักษาวัฒนธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่รวยรวมข้อมูลเป็นสามารถเป็นองค์ความรู้ ที่ล้ำค่าซึ่งทราบจากผู้ที่ค้นคว้าว่าภาษาเจ๊ะเหมีอยู่ใน”กฎหมายตราสามดวง “เป็นกฎหมายในรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2347) จึงขอชื่นชมที่ได้ร่วมกันรักษาทำให้เกิดพลังอันดีงามในพื้นที่

      วันนี้ทราบว่าในงานมีพระมาจากมาเลเซีย ที่ใช้ภาษาเจ๊ะเหที่มีการอนุรักษ์อย่างเข้มแข็งในประเทศมาเลเซียด้วยทุกวันนี้ยังคุยเป็นภาษาเจ๊ะเหอยู่ จึงอยากให้มีการเชื่อมกัน ฝากให้มีการสอนกับนักเรียนควรมีกานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางตนตรีของ เจ๊ะเห ต้องการมาฝึกหรือ เอากูรู เจ๊ะเห มาให้ความรู้ กิจกรรมต่างก็ยินดีส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่