พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” หนุนแนวทางเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมรายได้เกษตรกรยะลา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากหอประชุมมูลนิธิมะทา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สถาบันการเมืองประชาชาติ จัดการอบรมหลักสูตรการเมืองประชาชาติ รุ่นที่ 3 โดยมี นายวันมูหะมัตนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ รวมทั้งสมาชิกพรรคประชาชาติ กว่า 400 คน จาก จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมี นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ประชาชาติ กับอนาคตของเกษตรกร จังหวัดยะลา” ด้วย

นายมนตรี บุญจรัส กล่าวว่า ผมประทับใจเมืองยะลาที่อยู่ใต้สุดมีธรรมชาติที่งดงามหลากหลาย ไม่เพียงแต่คนในประเทศไทย แต่คนทั้งโลกอยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่ เราก็มีสิ่งที่ดี ๆ ต้อนรับเขา ที่ผมจะมาช่วยพัฒนาเมืองยะลาของเรา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ เมืองยะลา และจังหวัดภาคใต้ จะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ต่อด้วยวิถีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สินค้าและผลิตผลทางการเกษตรควรต้องได้รับการส่งเสริม ให้สามารถส่งออกไปตะวันออกกลาง หรือ พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก จะได้เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ครับ

#ประชาชนประชาชาติ