ฝ่ายค้านขอเปิดญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

     นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ และ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี พรรคประชาชาติ พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังปวงชนไทย ยื่นญัตติต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่รัฐสภา เพื่อขอเปิดญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา151

         ทั้งนี้ การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังคงใช้ชื่อยุทธการ ‘เด็ดหัว สอยนั่งร้าน’ ในส่วนของข้อกล่าวหา ที่แนบไปในญัตติยังคงยึด 6 กรอบหลัก ประกอบไปด้วย ความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรม มีพฤติการณ์ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายได้เคยทักท้วง การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการทำลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

          สำหรับ รายชื่อ 10 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบไปด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง รวมไปถึงรัฐมนตรีที่เป็นแกนนำจากพรรคร่วมรัฐบาล ที่เปรียบเหมือนเป็นนั่งร้านให้ ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย