พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ร่วมชมและมอบถ้วยรางวัลกิจกรรมกีฬาฟุตบอลรายอจำปากอ และมีที่เดียวที่จัดการแข่งขันช่วงกลางคืนกลายเป็นภาพจำและรวมตัวกันทุกปีที่นี้ บ้านจำปากอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์เล่าขานในอดีตหลายอย่าง และคนรุ่นใหม่กำลังสร้างภาพจำอีกครั้ง กับฟุตบอลรายอ ครั้งที่ 8 รู้ผลผู้ชนะ เวลา 01:30 จบด้วยทุกคนร่วมทานข้าวต้มรอบดึกด้วยกันผมอยู่ดูจนจบครับ พบกันใหม่ปีหน้า อินชาอัลลอฮฺ