พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 18 มีนาคม 2567) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการเดินทาง ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 โดยในวันนี้ เมื่อเวลา 13.30 น. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ ที่มณฑลทหารบกที่ 34 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 34 และมีกำหนดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วย
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดภายในพื้นที่จ.พะเยา จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มทบ. 34 และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมทบ. 34 ตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยบริเวณบ้านพักกำลังพล มทบ. 34
สำหรับมทบ. 34 ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 และมีพื้นที่ควบคุมเฉพาะผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด โดยมีหลักสูตรใช้ฝึก 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการกลุ่มหรือกระบวนการชุมชนบำบัด 2) กระบวนการให้ความรู้ ด้านสุขภาพทั้งร่างกาย และสุขภาพจิต การสร้างความผ่อนคลายการเล่นกีฬา การดูหนังฟังเพลง และ 3) กระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพ เช่น ส่งเสริมการปลูกผัก สอนสอนตัดผม สอนทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำปุ๋ยหมัก ขณะที่ระเบียบปฏิบัติสถานฟื้นฟูประจำวันนั้น ผู้เข้ารับการบำบัดจะตื่นตั้งแต่ 05.30 น. เพื่อทำภารกิจส่วนตัว ออกกำลังกายในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมบำบัดจนถึงช่วงบ่าย ก่อนออกกำลังกาย และเข้านอนในเวลา 21.00 น.
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า นายกรัฐมนตรี สั่งการเพิ่มกระบวนการใหม่โดยการกำหนดพื้นที่ให้เป็นศูนย์บัญชาการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้ถึง 70 ล้านเม็ด ขณะที่จังหวัดพะเยา กลายเป็นจังหวัดที่กลุ่มผู้ขนยาเสพติดหลบหนีการจับกุมแต่ก็สามารถตรวจยึดจับกุมได้ถึง 11 ล้านเม็ด และจะมีการปรับยุทธวิธีเพิ่มเติมอีก ขณะที่ขบวนการขนยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากนอกประเทศ โดยเฉพาะจากสามเหลี่ยมทองคำ และชนกลุ่มน้อยที่ต้องการใช้เงิน จึงผลิตยาเสพติดมาขาย ดังนั้น ประเทศไทยจึงใช้มาตรการสกัดการเข้ามา ป้องกัน และเพิ่มเติมที่จังหวัดพะเยา รวมถึงแนวทางการป้องกันตามแนวชายแดนทางทะเล ด้วยที่ต้องขอความร่วมมือ จากกระทรวงกลาโหมให้ส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้ามาสนับสนุน
เวลา 15.00 น. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางมายังอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อ.เมือง จ.พะเยา ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจใน เวลา 17.45 น.