พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

เปิดบ้านศรียะลาให้การต้อนรับทีมงานกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย “ร้านต้มยำกุ้ง” ที่เดินทางกลับมาประเทศไทย เนื่องในวันตรุษ Aidilfitri 1445 H. และได้ขอพบพุดคุยกับเลขาธิการพรรคประชาชาติ
เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคที่พวกเขากำลังประสบในประเทศมาเลเซียจากการเพิ่มมาตรการเข้มงวดของกระทรวงแรงงานประเทศมาเลเซียที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
จึงขอให้เลขาธิการพรรคประชาชาติ ประสานงานกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้ ฯพณฯเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีการเจรจากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทั้ง 2 ประเทศ เพื่อขอให้ทางกระทรวงแรงงานประเทศมาเลเซียอำนวยความสะดวกแกกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในการขอทำใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานไทยที่ทำงานในร้านต้มยำกุ้งด้วย