พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

19 มิถุนายน 2566 – ภาพบรรยากาศสดจากสำนักงานพรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ คณะทำงานย่อยพรรคร่วมรัฐบาล ว่าด้วยสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยของพรรคร่วมรัฐบาลมีการประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วจากที่พรรคก้าวไกล โดยวันนี้ พรรคประชาชาติ มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับก่อนเริ่มการประชุมเมื่อ 10.00น. 

โดยมีตัวแทนจาก 8 พรรคร่วมมาอย่างพร้อมเพรียง สำหรับรายชื่อคณะทำงานฯ ประกอบด้วย (พรรคก้าวไกล) นายรอมฎอน ปันจอร์ นายมูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ พล.ท.พงศกร รอดชมภู (พรรคไทยสร้างไทย) ประกอบด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ คุณตัสนีม เจ๊ะตู (พรรคเพื่อไทย) ประกอบด้วย นายก่อแก้ว พิกุลทอง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร (พรรคเพื่อไทรวมพลัง) นายฮัมซะฮ์ หะสาเมาะ นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ (พรรคเป็นธรรม) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นายซาฮารี เจ๊ะหลง ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ นายกัณวีร์ สืบแสง (พรรคเสรีรวมไทย) พ.ต.อ.เสวก อรุณรุมแสง และ (พรรคประชาชาติ) นายมุข สุไลมาน นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นางสาวรอมือละห์ แซเยะ นายรักชาติ สุวรรณ์ นายมูหามัดเปาซี อาลีฮา

#ประชาชนประชาชาติ