พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม 4ปี พรรคประชาชาติ หนุนสูตร 5อ. แก้ปัญหาประเทศ

       วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี (แห่งใหม่) บ้านทุ่งนเรนทร์ ถนน หาดใหญ่-ปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ กับคณะ ร่วมงานมหกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม  เพื่อการพัฒนาศักยภาพประชาชาติอิสลามและสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี  โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้นำศาสนา และประชาชนนับหมื่นคนร่วมงานและให้การต้อนรับ

          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “พรรคประชาชาติ เห็นว่าคุณภาพชีวิตอย่างน้อยจะต้องมี  5 อ. ไม่เอา 1 อ. ได้แก่  อ. ที่ 1 คือ เราจะทำให้ทุกคนต้องมี “อาหาร” ต้องไม่ยากจน ต้องมีรายได้พอเพียงกับการอยู่ ไม่เป็นผู้แบมืออย่างเดียว อ.ที่สอง เราให้ความสำคัญเรื่องอาชีพ ทุกคนต้องมี “อาชีพ” ที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญ ในการประกอบอาชีพ พรรคเรามุ่งมั่นแก้ปัญหาของที่ดิน ไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านพวกเราเป็นแค่ลูกจ้าง แต่เราควรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และเมื่อเราขยัน ที่ดินก็จะให้เงินเรา เมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป พืชพรรณก็จะงอกเงยขึ้นมา รวมถึงอาชีพประมง ที่พรรคประชาชาติมุ่งแก้ปัญหาประมง คือ ความอยู่รอด ความเป็นมนุษย์ รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญ ส่วน อ. ที่ 3 เราต้องทำให้พี่น้องมี “อนามัย” มีสุขภาพที่ดี ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับยาเสพติด เพราะยาเสพติดทำลายสุขภาพ ส่วน อ. ที่ 4. คือ การให้ “โอกาส” การให้โอกาสที่ดีที่สุด คือ ให้โอกาสในเรื่องความรู้ คือ เรื่องการศึกษา วันนี้ เราทำหน้าที่ปลดล็อก กยศ. ที่เป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งโดยหลักการเราควรจะเรียนฟรี หรือครั้งนี้ เราจะต้องใช้คืนเงินต้น ซึ่งผมเคยยื่นไปว่า ต้องไม่มีดอกเบี้ย หรือลดดอกเบี้ยลง ซึ่งมันคือการปลดล็อก ซึ่งพรรคประชาชาติเป็นผู้เสนอ และร่างกฏหมายก็ใช้ของพรรคประชาชาติเป็นหลัก เราจะเปลี่ยนมนุษย์ได้ด้วยการศึกษา ให้เป็นคนมีความรู้ อ.ที่ 5 คือ “อัตลักษณ์” คือ วัฒนธรรม ซึ่งหากมีการเอาวัฒนธรรมหนึ่ง มาเปลี่ยนวัฒนธรรมหนึ่ง ผมโต้แย้งความมันไม่ถูกต้อง ฉะนั้น เรื่อง อัตลักษณ์ วัฒนธรรม หรือ แม้กระทั่งอุดมการณ์ เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม ต้องสนับสนุน ส่วน อ.ที่มีไม่ได้ คือ ความอยุติธรรม หรือ ความไม่เป็นธรรม ซึ่งเราต้องขจัดความไม่เป็นธรรมครับ”

#ประชาชนประชาชาติ