พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล โดยมี นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบดีและหัวหน้าศาลทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่กำหนดให้ศาลพิจารณาคดีโดยคำนึงถึงการสงเคราะห์มากกว่าการลงโทษจำคุก หรือเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการคุมประพฤติตามมาตรา 56 มาใช้แทนการลงโทษ หรือส่งตัวจำเลยเข้ารับการบำบัดรักษา ถือเป็นการจัดการปัญหายาเสพติดโดยยึดหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาทักษะความสามารถให้เข้าสู่ภาคแรงงานต่อไป ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม และการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างยั่งยืน

#ประชาชนประชาชาติ