พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” เผย นโยบายประชาชาติ หนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ครอบคลุมเด็กทุกคนบนผืนเด็กไทย

(21 พฤศจิกายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 10.30น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ , นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง ด้านสังคม เด็กและเยาวชน การศึกษา สตรี ผู้สูงอายุ ศาสนา สาธารณสุข ท่องเที่ยวและกีฬา พรรคประชาชาติ , นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ และ นายพิทยบรรณ ว่องปรีชา เดินทางมาร่วมงานแถลงนโยบาย “ฟังพรรคการเมือง หยุดวิกฤตเด็ก… ด้วยสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” โดยได้ร่วมนำเสนอนโยบายพรรคการเมือง และตอบคำถามพร้อมกับผู้แทนพรรคการเมืองต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันรัฐมีนโยบายให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี 600 บาทต่อเดือน โดยอุดหนุนแต่ผู้ที่มีรายได้น้อย แต่ยังไม่ไปถึงเป้าหมายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สอดคล้องกับคนทำงาน และต้องเป็นสวัสดิการถ้วนหน้าเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ ให้เด็ก ๆ ทุกคนเท่ากัน 

ทั้งนี้ มี คุณสุนี ไชยรส ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ให้การต้อนรับ ขณะที่ ดร.ธีรรัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน และคุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายเพื่อการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เพจ เด็กเท่ากัน https://www.facebook.com/Deksukjai

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคประชาชาติมีชุดนโยบายหลัก 4 ชุด คือการกระจายอำนาจ การนำประเทศสู่รัฐสวัสดิการ การปฏิรูปประเทศ และปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ในเรื่องเด็กเราต้องสร้างสวัสดิการเราต้องสร้างมนุษย์ในวัยเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ ไม่เช่นนั้นเราจะเห็นผู้นำที่ยังมีความคิดเป็นเด็ก เราจะทำในทุกช่วงอายุมาสู่สวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีรัฐสวัสดิการกรณีสวัสดิการเด็กถ้วนหน้าเราคิดไว้ 0- 15 ปี  สิ่งที่พรรคคิดนอกจากเงินถ้วนหน้า เราคิดว่าต้องใช้งบ 3 แสนล้านบาทคือวิธีที่จะสร้างมนุษย์ให้มีคุณค่าจะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่หลัง 15 ปี เงินถ้วนหน้าแยกเป็นให้เด็กในช่วงปฏิสนธิ – 6 ปีก่อน เราคิดว่าต้องเกิน 3,000 บาทคือ 4,500 บาท 

ต้องส่งเสริมให้แม่มีเงินเดือนด้วย ส่วนช่วง 6-15 ปี อาจจะประมาณ 3,000 บาท พร้อมส่งเสริมศูนย์รับเลี้ยงเด็กด้วย รวมทั้งลดรัฐราชการรวมศูนย์เพื่อคืนเด็กให้ครอบครัวและชุมชนด้วย ศูนย์เด็กอาจเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังเป็นวิธีคิดที่รวมศูนย์และอำนาจนิยม เราจึงต้องมีสวัสดิการให้ครอบครัวอยู่ได้ด้วย

#ประชาชนประชาชาติ