พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี สอดส่อง” นำประชาชาติ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเยาวชน นักศึกษาย่านรามคำแหง

          (2 พฤศจิกายน 2565) เมื่อเวลา 20.00น. ที่ผ่านมา พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ , นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี พรรคประชาชาติ และคณะ อาทิ นางวรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิก พรรคประชาชาติ , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรค , นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง ด้านสังคม เด็กและเยาวชน การศึกษา สตรี ผู้สูงอายุ ศาสนา สาธารณสุข ท่องเที่ยวและกีฬา พรรคประชาชาติ และ นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ ได้พบปะกลุ่มเยาวชน นักศึกษา และประชาชน กว่า 50 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ศึกษาหรือทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ประชาชาติ Learning Center รามคำแหง 59 มินิพลาซ่า ซอยรามคำแหง 59  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ได้จากบ้านมาไกลด้วยความเป็นห่วง และมีการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ กับ ดร.อาแซ สะยาคะ ผู้อำนวยการโครงการห่วงโซ่คุณค่าอาหาร ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเสนอยกระดับการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ไปพร้อมกันตลอดการรับฟังความคิดเห็นด้วย

          พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง กล่าวว่า การลงพื้นที่และรับฟังปัญหาในวันนี้ เกิดจากเดิมที มีการประชุมทางไกลกับผู้ประกอบการกิจการร้านต้มยำ-ร้านอาหารไทยในมาเลเซีย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย วันนี้ จึงถือเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อมุ่งเสริมทักษะให้ดีขึ้น ให้มีคุณภาพขึ้น ให้พัฒนามาตรฐานร้านในมาเลเซียเท่ากับมาตรฐานร้านอาหารต่างๆ ในอาเซียน

        การมาพบกลุ่มเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ย่านการค้ารามคำแหงในวันนี้ ได้สะท้อนปัญหาว่า ขณะนี้เยาวชน นักศึกษา และประชาชน ต้องการแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองในหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ โดยกลุ่มเยาวชนย่านรามคำแหงกว่า 70% เป็นนักศึกษาจากครอบครัวที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้

      นายปวิธ สาเม๊าะ กรรมการ Next Gen กล่าวว่า สืบเนืองจากคนทำงานคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาทำงานที่กรุงเทพมหานคร เรียนจบมาแล้วมีประมาณ 5 พัน ถึง 7 พันคน วันนี้เราต้องการที่จะเอาข้อมูลที่เขาต้องการที่จะนำเสนอให้พรรคประชาชาติ เราก็เป็นเวทีเล็ก ๆ วงเล็ก ๆ ก็คืออยากจะให้พวกเขาเป็นตัวแทน และก็นำเสนอข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะนโยบาย ที่จะสามารถยกคุณภาพในการทำงานของเขาในกรุงเทพมหานครได้ เรามาหาทางออกว่าเวทีนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นทางออกหนึ่งสำหรับพวกเขานี้คนที่จบใหม่และก็อยากจะมีข้อเสนอแนะให้กับพรรคได้ต่อยอดออกทำนโยบายในอนาคตอันใกล้นี้

นายกิตติวัฒน์ อึ้งเจริญ วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทน กลุ่มคนรุ่นใหม่ พรรคประชาชาติ ระบุว่า ดีใจมากที่ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง และคณะ ได้เดินทางมารับฟังเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และสะท้อนปัญหาที่เป็นประโยชน์มาก ขณะที่ นายชนินทร์ วงษ์ศรี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า อยากได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับ

#ประชาชนประชาชาติ